nr-logo

Tidningen för miljöproffs

När det gäller lokalt arbete med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är det svårt att hitta extern finansiering, skriver organisationerna Sveriges ekokommuner och Kommunala miljöchefer i skrivelsen.

Sveriges ekokommuner och Kommunala miljöchefer:

Låt oss satsa på en giftfri miljö

Sveriges kommuner och regioner behöver bättre förutsättningar för att jobba med miljökvalitsmålet Giftfri miljö. Nu har organisationerna Sveriges ekokommuner och Kommunala miljöchefer skickat en gemensam skrivelse till miljö- och energidepartementet för att lyfta frågan.

  • Annons 1

Det kommunala miljöarbetet styrs till stor del av var det finns pengar att söka och stöd som Klimp, Energieffektiviseringsstödet och Klimatklivet har varit viktiga för många kommunala miljöprojekt. Men när det gäller lokalt arbete med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är det svårt att hitta extern finansiering, skriver organisationerna Sveriges ekokommuner och Kommunala miljöchefer i skrivelsen.

För att slippa stora framtida kostnader för samhället är det viktigt att arbeta förebyggande med att minska riskerna med farliga kemiska ämnen. Här måste kommunerna engageras.

Enligt organisationerna bakom skrivelsen saknas det idag kompetens inom kemikalieområdet på många nivåer, bland annat i kommunerna och på länsstyrelserna. Det saknar också goda exempel på lokalt och regionalt arbete att inspireras av. Staten måste skjuta till mer resurser som kan användas så att kommunerna kan satsa på Giftfri miljö, menar organisationerna.

Läs hela skrivelsen här: 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

”Inför lagkrav för företag att respektera mänskliga rättigheter”

Vi har på uppdrag av Statskontoret utvärderat hur svensk lag lever upp till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vår utredning visar att det finns en rad brister. Bland annat överordnas företagens vinstintresse mänskliga rättigheter, företag hålls ytterst sällan juridiskt ansvariga och kränkningar som sker utomlands prövas ytterst sällan i Sverige, skriver tre jurister som varit involverade i arbetet.

  • Annonskod Huvudspalten 4