nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Sverige smider planer inför ändrade direktiv

EU-kommissionen ska presentera ett förslag om ändring av tak- och luftkvalitetsdirektiven under 2013. Nu ska Naturvårdsverket ta fram en plan för hur Sverige ska påverka arbetet.

  • Annons 1

– Uppdraget syftar till att Sverige ska vara så väl förberedda inför förhandlingarna att vi kan vara med och påverka utformningen av förslagen. Ett ambitiöst europeiskt luftvårdsarbete är en förutsättning för att vi i Sverige ska nå våra nationella miljökvalitetsmål, säger miljöminister Lena Ek.

Tanken med takdirektivet är att medlemsländernas sammanlagda utsläpp av olika luftföroreningar inte får överstiga en bestämd storlek. För tillfället hanteras svaveldioxid, kväveoxider, ammoniak och flyktiga organiska ämnen under takdirektivet. Länderna bestämmer själva hur vilka åtgärder som ska vidtas för att minska utsläppen. I luftkvalitetsdirektivet finns gränsvärden för hur höga halterna av hälsopåverkande luftföroreningar får vara och regler för agerande om halterna överskrids.

2013 förväntas EU-kommissionen presentera ett förslag om ändring av direktiven.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Branschjättar samlade för att uppnå klimatmålen

Idag överlämnade nio svenska branscher sina färdplaner för ett fossilfritt Sverige till regeringen på Rosenbad. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och klimatminister och vice statsminister Isabella Lövin tog emot planerna för hur klimatmålen ska uppnås till år 2045.

Ny forskning: Värmeböljor i hela Europa väntas öka

Extremt kalla vintrar, värmeböljor och torka på sommaren blev konsekvenserna för 12 000 år sedan då Golfströmmen försvagades markant. I princip skulle en liknande situation kunna inträffa i dag, enligt en ny studie som publicerats i Nature Communication.

  • Annonskod Huvudspalten 4