nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Sverige med i ”värstingligan”

Sverige finns med bland de 10 länder i världen som har störst ekologiskt fotavtryck. I värstingligan hittas också Saudiarabien, Belgien, Singapore och USA.

 • Annons 1

Den fortsatta trenden med stigande konsumtion sätter en ohållbar press på jordens naturresurser enligt den senaste utgåvan av Living Planet report. Rapporten ger en bild av planetens tillstånd, trycket på naturresurserna, förändringar i den biologiska mångfalden och i ekosystemen – samt vad detta betyder för mänskligheten.

Bakom Living Planet report som presenteras vartannat år, står Världsnaturfonden, Zoological Society of London och nätverket Global Footprint Network.

– Människans anspråk är nu mer än 50 procent större än naturens förmåga att förnya resurserna. Vi skulle behöva 1,5 jordklot för att producera de resurser som går åt för att underhålla vårt nuvarande ekologiska fotavtryck, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden.

Sverige klättrar från en 13:e plats till en 10:e i värstingligan och har nu med ett produktionstryck på 3,7 jordklot per person och år det 10:e största genomsnittliga ekologiska fotavtrycket i världen. De förbättringar som gjorts i den svenska energimixen äts upp av en ökad varukonsumtion och import från länder där varorna ofta produceras med hjälp av kolkraft. Svenskarna har dessutom en energikrävande fordonspark och äter mycket kött.

Här kan du läsa mer

 

Kommentarer

1 reaktion till “Sverige med i ”värstingligan””

 1. Rafael Ospino skriver:

  FÖRBÄTTRINGAR I ENERGIMIXEN?
  Förvisso ökar biobränslenas andel, vilket är positivt, men som har framkommit i tidigare artiklar är inte all ny förnybar tillförsel så miljövänlig sett ur ett livscykelperspektiv.
  Ju renare luft vi får i Sverige, desto skitigare i Kina.
  Vi kan alltså köpa oss ett rent samvete, och våra politiker, oavsett partifärg, kan slå sig för bröstet över hur hur duktiga de är.
  Eftersom Sveriges ökning av koldioxidutsläppen ur ett konsumtionsperspektiv belöper sig till 25 % över åren 1990-2010 kan INGEN regering påstå sig ha gjort några reella åtgärder för att minska den globala uppvärmningen.
  Samtliga åtgärder, med ytterligt få undantag, har enkom syftat till att hyfsa bilden inför den inhemska valmanskåren. Alla regeringar under perioden har alltså prioriterat att frisera statistiken framför att reducera de globala utsläppen. Lättledda och aningslösa media har glatt bistått i grönmålningen.
  Politik handlar nog till syvende och sist huvudsakligen om makt, inte om idealism…

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

 • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.