nr-logo

Hållbarhet i praktiken

De nya resurserna väntas leda till dubbelt så stora utsläppsminskningar, och att närmare 50 procent mer mark och vattennära miljöer förvaltas bättre FOTO: Nasa

Sverige ger 2 miljarder till Globala miljöfonden

Sverige gör utfästelser på drygt 2 miljarder kronor för att fylla på resurser i den Globala miljöfonden. Detta innebär en ökning av Sveriges bidrag till fonden med drygt 50 procent för perioden 2018-2022.

  • Annons 1

Sverige har stått värd för det sista och avgörande förhandlingsmötet om ökade medel till den globala miljöfonden, GEF (Global Environment Facility). 29 givarländer gjorde utfästelser om bidrag motsvarande en förstärkning av fonden med sammanlagt 34 miljarder kronor.

Pengarna ska främst gå till att finansiera det mest ambitiösa arbetsprogrammet i fondens historia. Överenskommelsen speglar givarnas starka stöd för den globala miljöfonden och innebär att cirka 140 utvecklingsländer får ökade resurser för att uppnå globala miljömål.

Läs mer: EU: Ja till förbud mot farliga ämnen i textilier

De nya resurserna väntas leda till dubbelt så stora utsläppsminskningar, att närmare 50 procent mer mark och vattennära miljöer förvaltas bättre, att mer än 100 000 ton av långlivade organiska föroreningar, kvicksilver och andra farliga kemikalier fasas ut och att nästan 4 miljoner ton av världens överutnyttjade fiskebestånd rör sig mot mer hållbara nivåer.

– Det är särskilt glädjande att miljöfonden nu har resurser att stärka arbetet för levande hav och bekämpning av marin nedskräpning och plaster. Dessutom kommer fonden ha ett ökat fokus på innovativa finansieringsmodeller. Därmed hoppas vi se en hävstångseffekt som kan ge större utdelning per svensk biståndskrona, säger Isabella Lövin.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) skapar stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.