nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Sverige – börja samverka!

EU-finansiering till Sverige inom energi- och miljöteknikområdet kan ökas avsevärt om svenska aktörer bli bättre på att samverka. Det visar en rapport från Swentec.

  • Annons 1

I rapporten listas ett antal svenska framgångsfaktorer. En viktig sådan är att Sverige behöver bli bättre på att skaffa tidig information och på att påverka utformningen av kommande EU-program så att de bättre passar svenska behov. Att dela information med varandra är också viktigt.

– En ökad EU-finansiering skulle leda till ökad export av svensk expertkunskap och

bidra till fler högkvalitativa jobb inom forsknings- och innovationssektorn i Sverige. Dessutom skulle ökad EU-finansiering leda till mer resurser för utveckling och demonstration av svensk energi- och miljöteknik, säger Berit Gullbransson, verksamhetschef på Swentec, Sveriges miljöteknikråd.

Samverkansgrupp för byggande

Rapporten innehåller också ett konkret förslag inom området energieffektivt byggande där en samverkansgrupp ska bildas med svenska forskningsaktörer, iintressenter från industrin samt regionala och nationella myndigheter. Målet för gruppen är att under tre års tid skapa ett strategiskt samarbete som leder till ökad information om och påverkan på EU:s kommande program och utlysningar.

Rapporten bygger på intervjuer med svenska aktörer, experter, myndigheter och företag, både i Sverige och i Bryssel, samt resultatet från tre olika seminarier våren 2010.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Skalbagge löser utsläppsproblem från dieselmotorer

Forskare vid Lunds Tekniska Högskola har i samarbete med Swedish Biomimetics 3000 utvecklat en ny reningsteknik som tar bort de skadliga kväveoxiderna, NOx, ur dieselmotorns avgaser. Detta med hjälp av en ovanlig insekt.