nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Sverige bäst på att minska utsläpp

Sverige kommer att minska utsläppen med 15 procent mer än åtagandet mellan 1990-2012, då Kyotoavtalet löper ut. Det visar prognoser från EU-kommissionen.

  • Annons 1

Med de siffrorna överträffar Sverige sitt åtagande mer än något annat land i EU. Sveriges förpliktelse var att inte öka utsläppen med mer än fyra procent, men enligt kommissionens beräkningar kommer utsläppen att minska med elva procent jämfört med 1990.

Även Frankrike, Storbritannien och Tyskland ser ut att överträffa sina mål. Eu:s kollektiva åtagande ser därav ut att nås med god marginal. De 15 medlemsländer som ingick i EU när Kyotoprotokollet tecknades, EU-15, har ett gemensamt åtagande om att minska utsläppen av växthusgaser med 8 procent 2008-2012 jämfört med 1990 års nivåer.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.