nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Sverige bäst på att minska utsläpp

Sverige kommer att minska utsläppen med 15 procent mer än åtagandet mellan 1990-2012, då Kyotoavtalet löper ut. Det visar prognoser från EU-kommissionen.

  • Annons 1

Med de siffrorna överträffar Sverige sitt åtagande mer än något annat land i EU. Sveriges förpliktelse var att inte öka utsläppen med mer än fyra procent, men enligt kommissionens beräkningar kommer utsläppen att minska med elva procent jämfört med 1990.

Även Frankrike, Storbritannien och Tyskland ser ut att överträffa sina mål. Eu:s kollektiva åtagande ser därav ut att nås med god marginal. De 15 medlemsländer som ingick i EU när Kyotoprotokollet tecknades, EU-15, har ett gemensamt åtagande om att minska utsläppen av växthusgaser med 8 procent 2008-2012 jämfört med 1990 års nivåer.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

”Studie från Karlstads universitet brister i vetenskaplighet”

Nyligen presenterades en studie från Karlstads universitet som påstod att plastmattor i bostaden ger upphov till upptag av farliga kemikalier hos gravida kvinnor. Studien är behäftad med brister som inte en vetenskaplig tidskrift borde ha accepterat, skriver Tekn Dr Lena Lundberg på PVC Forum – en sektorgrupp inom IKEM, i en debattartikel för Miljö & Utveckling.