nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Svenska utsläpp minskar kraftigt

Det svenska utsläppen av växthusgaser minskar kraftigt. Under 2009 minskade utsläppen med drygt 3,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är den största minskningen som skett under ett enskilt år.

  • Annons 1

Sedan 1990 har Sveriges totala utsläpp minskat med 17 procent enligt Naturvårdsverkets statistik för svenska utsläpp under 2009. Myndighetens rapportering visar att fortsatta minskningar sker från bostäder och lokaler, industrin och avfallssektorn. Lågkonjunkturen har kraftigt påverkat industrins utsläpp.

Från att ha ökat sedan mitten av 1990-talet skedde ett trendbrott för minskade utsläpp från transporter för några år sedan. Nu fortsätter utsläppen från transporter att minska, men utgör fortfarande en dryg tredjedel av utsläppen.

– Utsläppen från transporterna behöver minska. Vi har inlett en omställning mot energisnålare bilar och bilar med miljöbränslen. Den omställningen behöver påskyndas mot en fossiloberoende fordonspark, säger miljöminister Andreas Carlgren som kommentar till rapporten.

De totala utsläppen av växthusgaser i Sverige uppgick år 2009 till 59,8 miljoner ton.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

SIS uppdaterar standard – ska få fler kommuner att jobba med hållbar utveckling

Nu blir det enklare för kommuner, landsting och regioner att jobba med hållbar utveckling. Det ser flera svenska kommuner och Sveriges Ekokommuner till, genom att tillsammans med SIS uppdatera den svenska standarden för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner (SS 854000) i enlighet med Agenda 2030.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Ny plan för att förbättra EU:s godkännandeförfarande av bekämpningsmedel

Europaparlamentet ska förbättra förtroendet för EU:s godkännandeförfarande av bekämpningsmedel. Parlamentet har bland annat enats om att allmänheten måste ha tillgång till de studier som används i processen med att godkänna bekämpningsmedel.