nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Ökat ansvarstagande från företag kan få stor påverkan på leverantörskedjor. FOTO: Pixabay

Svenska storföretag bör ta mer ansvar för leverantörskedjor

Enligt en rapport från organisationen WaterAid finns det stora möjligheter till förbättring i främst företags leverantörskedjor.

  • Annons 1

Många företag har ökat sitt miljömässiga och sociala ansvarstagande. Generellt ligger svenska företag i framkant när det gäller att integrera hållbarhetsmålen i sin verksamhet.

Men enligt WaterAids rapport finns det stor förbättringspotential inom flera områden, varav vatten, sanitet och hygien i leverantörskedjan kan förbättras avsevärt. Störst skillnad kommer denna förbättring göra för människor i utsatta områden.

Ökat ansvar gynnar företag

Utöver effekten på global utveckling visar rapporten att ökat ansvarstagande också är smart företagande som gynnar verksamheten. Det uppskattas att varje satsad krona på rent vatten och sanitet ger fyra kronor tillbaka till samhället genom bättre hälsa och ökad produktivitet.

– Vi upplever i våra kontakter med företag att det finns en stark vilja till förbättring när det kommer till vatten, sanitet och hygien i leverantörskedjan, vilket rapporten också visar. Men det är svårt för företagen att ensamma genomföra de nödvändiga åtgärderna. Det behövs globala samarbeten och tydligare riktlinjer för hur de ska arbete, säger Christian Lannerberth, Sveriges expert på företagssamarbeten, WaterAid.

Läs rapporten här.

Smutsigt vatten viktig orsak till undernäring

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.