nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Svenska städer är FN:s krisförebilder

Karlstad och Kristianstad har antagits till FN:s program Making Cities Resilient. Städernas förmåga att hantera och återhämta sig efter naturolyckor och kriser ska inspirera andra städer.

  • Annons 1

Bakom kampanjen står FN-organet UNISDR och mer än 700 städer runt om i världen är med. Målet är att öka kunskap och medvetenhet om risken för katastrofer och den roll som lokala myndigheter spelar, att höja det politiska stödet för riskhantering på lokal nivå och att samverka på lokal och nationell nivå. I Sverige är det Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, som samordnar arbetet med att förebygga och mildra effekterna av naturolyckor och att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Hindra översvämningar

Via myndigheten blev Kristianstad uppmanade att ansöka till kampanjen och de kommer också att få hjälp av dem i sitt vidare arbete. Kristianstad är en förebild när det handlar om att hindra översvämningar och erbjuda säkert dricksvatten.

– Vi ser fram emot att kunna sprida våra goda exempel på lösningar kring översvämnings- och dricksvattensäkerhet och att skapa kontakter som kan ge oss andra goda exempel. Många svenska kommuner har redan besökt oss för att titta på vårt översvämningsskydd, men nu kan vi få fler internationella kontakter, säger Anders Pålsson, brandingenjör på Räddningstjänsten i Kristianstad.

Arbetet fortsätter

Enligt Anders Pålsson har kommunen arbetat förebyggande i flera år, men det finns mycket kvar att göra.

– För att skydda dricksvattnet fortsätter vi övertäckningen av den gamla soptippen, sanerar förorenade tomter, förstärker skyddet av våra grundvattentäkter och söker nya vattentäkter. För översvämningsskyddet fortsätter vi att bygga skyddsvallar och pumpstationer längs Helge å och vidareutvecklar våra prognoser och vår beredskap, säger han.

Kampanjen Making Cities Resilient pågår året ut.

10 punkter som leder till lokal resiliens:

1. Katastrofförebyggande arbete är prioriterat, organisationen bygger på delaktighet

2. Tilldelning av budget

3. Byggnation på säker mark

4. Kännedom om risker: information om risker och sårbarheter, riskbedömningar

5. Förståelse och medvetenhet: utbildning i skolor och för allmänheten

6. Skydd av viktig infrastruktur

7. Byggregler, fysisk planering normer

8. Säkerhet för alla skolor och hälsovård

9. Skydd av ekosystem och naturliga buffertar, klimatanpassningsåtgärder

10. Beredskap och insatser: system för tidig varning och krishantering

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.