nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Svenska skogsmodellen får kritik

Biologiskt värdefulla skogar med hotade arter huggs systematiskt ned. Det visar en rapport från Naturskyddsföreningen som kritiserar den svenska skogsbruksmodellen.

  • Annons 1

Föreningen menar att den svenska modellen marknadsförs internationellt som det hållbara alternativet. Men rapporten Under the Cover of the Swedish Forestry Model visar att modellen i praktiken har lett till stor utarmning av skogens ekosystem eftersom den tillåter att artrika och biologiskt värdefulla naturskogar omvandlas till homogena och likåldriga trädplantage.

– Sverige ser idag ut att misslyckas med att uppnå miljömålet Levande skogar. Det internationella avtalet om skydd av 17 procent av ekologiskt representativa och väl sammanhållna ekosystem är redan idag mycket svårt att uppnå när det gäller produktiv skogsmark, säger Karin Åström, vice ordförande, Naturskyddsföreningen och menar att skogsvårdslagen tillåter både avverkning av fjällnära urskogsområden och av biologiskt viktiga nyckelbiotoper vilket leder till en fragmentering av värdefulla skogar.

Naturskyddsföreningen lämnade i somras skogscertifieringen Svenska FSC efter att flera skogsbolag brutit mot standarden och inte har behövt ta till några åtgärder.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.