nr-logo

Hållbarhet i praktiken

vindkraftverk i trä
De nya lagarna innehåller bindande mål för förnybar energi. FOTO: Shutterstock

Svensk Vindenergi sätter färdplan för 100 procent förnybart 2040

Drygt 200 miljarder kronor måste investeras i vindkraft för att Sverige ska nå ett 100 procent förnybart elsystem till år 2040. Det menar branschorganisationen Svensk Vindenergi i sin nya rapport.

  • Annons 1

I rapporten ”100 procent förnybart 2040 – Vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft”, menar Svensk Vindenergi att vindkraften måste gå från dagens cirka 17 TWh till en årsproduktion motsvarande minst 70 TWh – för att nå målet 2040.

År 2021 för väntas det politiska målet för elcertifikatsystemet om 18 TWh ny förnybar produktion till år 2030 att ha uppnåtts, 9 år i förtid.

Stoppregel i elcertifikatssystemet

Den fortsatta vindkraftsutbyggnaden ska ske utan stöd av elcertifikat. En stoppregel måste därför införas i elcertifikatssystemet för att den framtida investeringsviljan inte ska äventyras, menar Svensk Vindenergi.

– Vi ser att vind tillsammans med vatten senast 2040 kan leverera 90 procent av den el som används. För vattenkraften innebär det en produktion på ungefär samma nivå som idag, men för vindkraftens del ska produktionen mer än fyrdubblas, säger Charlotte Unger Larsson i ett pressmeddelande.

Den tillkommande regeringen bör redan under nuvarande mandatperiod säkerställa att den positiva samhällsutvecklingen som vi hittills sett fortsätter, skriver Svensk Vindenergi i sin rapport.

Viktiga åtgärder för att lyckas

I rapporten lyfts några viktiga punkter för att vindkraften ska öka. Dessa är att myndigheternas instruktioner måste uppdateras så att klimatfrågan alltid vägs in i de beslut som fattas.

Tillståndsprocesserna för vindkraftsparker och elnät ska också snabbas på, förenklas och göras mer rättssäkra. Sedan ska elnäten och elsystemet moderniseras och anpassas till en högre andel förnybar elproduktion, genom ökad överföringskapacitet i elnäten.

Energiöverenskommelsen ska också genomföras. En stoppregel inom elcertifikatsystemet måste införas för att säkra lönsamheten i gjorda investeringar och den framtida investeringsviljan som är avgörande för att åstadkomma omställningen.

Läs mer om rapporten här.

Läs mer: Pingviner kan få världens största reservat

Etiketter:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.

  • Annonskod Huvudspalten 4