nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Svensk bioenergi kan minska globala utsläpp

En ökad användning av bioenergi i Sverige kan bidra till minskade koldioxidutsläpp globalt. Men det gäller att använda olika bränsleslag på rätt sätt.

  • Annons 1

Inom EU står fossila bränslen för 80 procent av energitillförseln. Förutom negativ miljöpåverkan, innebär det att samhället blir sårbart när tillgången på de fossila bränslena begränsas. Ett exempel är oljeberoendet.

I en ny avhandling från Mittuniversitetet visar Jonas Joelsson att den globala användningen av fossila bränslen kan minskas avsevärt genom en ökad användning av bioenergi och effektivare resursanvändning i Sverige.

Han konstaterar att olika bränsleslag ska användas där de är bäst lämpade. Olja och fossil gas bör prioriteras för drivmedelsproduktion, medan biobränslen är effektivast i el- och fjärrvärmeproduktion. Att ersätta drivmedel med biodrivmedel ger inte lika stor effekt.

– Stor reduktion av koldioxidutsläpp uppnås med åtgärder som leder till att användningen av kol inom EU minskas, säger Jonas Joelsson.

I avhandlingen tar han upp tre särskilt viktiga åtgärder för ett bättre resursutnyttjande. De är utbyggnad av fjärrvärmenät och biokraftvärme med högt elutbyte, effektivare fordon och laddhybridbilar i transportsektorn samt massabruk med låg energianvändning och svartlutsförgasning för el- eller drivmedelsproduktion.

– Om de här åtgärderna genomförs fullt ut och en viss del biodrivdrivmedel produceras kan energianvändningen i Sverige bli nära fossilbränslefritt. Det energiöverskott vi då får, kan minska koldioxidutsläppen inom EU.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

”Inför lagkrav för företag att respektera mänskliga rättigheter”

Vi har på uppdrag av Statskontoret utvärderat hur svensk lag lever upp till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vår utredning visar att det finns en rad brister. Bland annat överordnas företagens vinstintresse mänskliga rättigheter, företag hålls ytterst sällan juridiskt ansvariga och kränkningar som sker utomlands prövas ytterst sällan i Sverige, skriver tre jurister som varit involverade i arbetet.

  • Annonskod Huvudspalten 4