nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Svensk bioenergi kan minska globala utsläpp

En ökad användning av bioenergi i Sverige kan bidra till minskade koldioxidutsläpp globalt. Men det gäller att använda olika bränsleslag på rätt sätt.

  • Annons 1

Inom EU står fossila bränslen för 80 procent av energitillförseln. Förutom negativ miljöpåverkan, innebär det att samhället blir sårbart när tillgången på de fossila bränslena begränsas. Ett exempel är oljeberoendet.

I en ny avhandling från Mittuniversitetet visar Jonas Joelsson att den globala användningen av fossila bränslen kan minskas avsevärt genom en ökad användning av bioenergi och effektivare resursanvändning i Sverige.

Han konstaterar att olika bränsleslag ska användas där de är bäst lämpade. Olja och fossil gas bör prioriteras för drivmedelsproduktion, medan biobränslen är effektivast i el- och fjärrvärmeproduktion. Att ersätta drivmedel med biodrivmedel ger inte lika stor effekt.

– Stor reduktion av koldioxidutsläpp uppnås med åtgärder som leder till att användningen av kol inom EU minskas, säger Jonas Joelsson.

I avhandlingen tar han upp tre särskilt viktiga åtgärder för ett bättre resursutnyttjande. De är utbyggnad av fjärrvärmenät och biokraftvärme med högt elutbyte, effektivare fordon och laddhybridbilar i transportsektorn samt massabruk med låg energianvändning och svartlutsförgasning för el- eller drivmedelsproduktion.

– Om de här åtgärderna genomförs fullt ut och en viss del biodrivdrivmedel produceras kan energianvändningen i Sverige bli nära fossilbränslefritt. Det energiöverskott vi då får, kan minska koldioxidutsläppen inom EU.

Etiketter:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4