nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Slutredovisning av uppdraget ska lämnas till Näringsdepartementet senast den 31 mars 2021. FOTO: Creative Lab / Shutterstock.com

Sveaskog möter hård kritik – avverkar i sina ekoparker

Det statliga skogsbolaget planerar att avverka i flera värdefulla skogsområden. Det rapporterar Kaliber i P1, efter att ha granskat hur Sveaskog hanterar sina ekoparker.

  • Annons 1

Ett exempel som nämns i programmet är de 100 år gamla tallskogarna i Hornsö, belägna i östra Småland. Där ska Sveaskog ha avsatt en tredjedel av den unga skogen i området.

– Det är utan tvekan Nordens mest intressanta område när det gäller insekter. Bara när det gäller vedlevande skalbaggar så har vi funnit 700 arter här och över 100 rödlistade skalbaggar. Så det här området är exceptionellt, det är helt unikt faktiskt, säger Sven G Nilsson, professor i zooekologi vid Lunds universitet till Kaliber.

Enligt Kalibers granskning skyddar Sveaskog inte lika stora ytor som de lovar. De ska även bedriva skogsbruk i delar av ekoparkerna samt i områden med höga naturvärden.

Sveaskog svarar på kritiken

Sveaskog svarar på Kalibers granskning via ett pressutskick.

– Vi skyddar den skog som innehåller höga naturvärden. I ekoparkerna jobbar vi målmedvetet med att skapa nästa generations artrika skogar och arbetar till exempel med att främja lövskog och ta bort gran, säger Karin Fällman, chef för skogsskötsel och miljö på Sveaskog.

Skogsbolaget svarar även att de vid tre tillfällen sedan 2004 felaktigt avverkat i ekoparkerna. Detta ska röra sig om sammanlagt 30 hektar skog.

– Vi inser att vi har varit dåliga på att externt berätta hur våra ekoparker fungerar och vad syftet med dem är. Vi är stolta över våra ekoparker och ska bli bättre på att informera om denna naturvårdssatsning, säger Karin Fällman.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Ny plan för att förbättra EU:s godkännandeförfarande av bekämpningsmedel

Europaparlamentet ska förbättra förtroendet för EU:s godkännandeförfarande av bekämpningsmedel. Parlamentet har bland annat enats om att allmänheten måste ha tillgång till de studier som används i processen med att godkänna bekämpningsmedel.