nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Svårt att förutse miljöeffekter av vindkraft till havs

Dagens kunskap räcker inte till för att förutse alla miljöeffekter av vindkraftsparker till havs. Det framgår av en rapport från Naturvårdsverket. De studier som hittills presenterats gäller oftast enstaka vindkraftverk och resultaten kan därför inte direkt överföras till de planerade vindkraftsparkerna med upp till hundra kraftverk.

  • Annons 1

Rapporten, som sammanställts av Gotlands högskola på uppdrag av Naturvårdsverket , redovisar de kunskaper som idag finns om vindkraftverks påverkan på växter och djur. Avsikten har varit att skapa förståelse för de hänsyn som måste tas i samband med utbyggnaden. Resultaten kan även ge vägledning när det gäller att hitta lämpliga platser för nyetableringar och att göra miljökonsekvensbeskrivningar.

Den litteratursammanställning som högskolan gjort visar att många av undersökningarna hittills har fokuserat på fåglar och sälar – djur som är lätta att iaktta och aktiva dagtid. Däremot visar rapporten på brist i kunskaperna om det liv som finns under havsytan och i bottensedimenten.

Marianne Lilliesköld på Naturvårdsverket menar att rapporten visar på kunskapsluckor som man måste ha i åtanke inför den framtida utbyggnaden, och tillägger att det gemensamma målet givetvis är att utbyggnaden av vindkraften i Sverige ska kombineras med målet att behålla den biologiska mångfalden. Därför tar Naturvårdsverket initiativet till ett antal pilotprojekt, som ska bidra till att förbättra kunskapsunderlaget.

Bland annat ska man undersöka ljudeffekterna över och under havsytan och hur dessa påverkar bland annat fisk, som man vet är känslig för olika ljud. Även olika aspekter på artificiella rev och deras betydelse för den biologiska mångfalden kommer att belysas.

Vid etablering av vindkraftverk till havs krävs även mer grundläggande kunskaper om livet över och under havsytan. Det gäller till exempel att identifiera de viktigaste födo-, rast- och häckningsområdena samt flyttvägarna för såväl fåglar som fladdermöss. För fisken finns också ett behov av att kartlägga lek-, födo- och uppväxtlokaler samt vandringsmönster. Dessutom krävs grundläggande kunskaper om vilka bottnar som är särskilt känsliga.

Etiketter:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hemlig klimatdata försvårar omställningen

Klimatdata som inte är offentliga gör att det är svårt att diskutera vilka klimatsatsningar som är bäst. Därmed ökar risken för misstag vid den stora omställningen. Stefan Wirsenius vid Chalmers tekniska högskola är kritisk till att institut och företag inte alltid presenterar sina beräkningar.

Gretaeffekten del av större trend

Hos SAS använder hållbarhetschefen ordet roligt om det stora intresset för klimat som följt av IPCC:s rapport och klimataktivisten Greta Thunbergs inlägg i debatten. Men minskat flygande och ökad efterfrågan för biobränsle bygger på beslut som fattats tidigare än så, enligt fyra företag som påverkas på olika sätt av klimatdebatten.