nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Surt regn kan ge mer kvicksilver i fisk

Sedan 90-talet har kvicksilverutläppen kraftigt minskat i Europa. Så varför ökar då halten av ämnet i injöfiskar? Minskningen av surt regn kan ligga bakom.

  • Annons 1

2009 upptäckte norska forskare att kvicksilverhalterna i insjöfisk kraftigt hade ökat sedan 1991. En teori som nu läggs fram är att ökningen, paradoxalt nog, beror på en annan miljöåtgärd: minskningen av försurning i sjöar, det skriver Chemical & Engineering News.

När regnets surhetsgrad sjunker, stiger PH-värdet i sjön vilket lösgör mer ämnen från det organiska materialet runt sjön. Organiskt kol kan reagera med vissa typer av kvicksilver som finns längre ner i sjösedimenten och lättare kan vandra uppåt när marken blir mer löslig. Metylkvicksilver är en sådan form som lätt rör sig upp genom näringsvävarna i en sjö, ansamlas i fisk och är extra farlig för människan att få i sig.

De norska forskarna, med Ståle Haaland – vid det norska institutet för jordbruks- miljöforskning i spetsen, jämförde kvicksilverhalterna i insjöfisk med nivåerna av organiskt kol och fann ett starkt samband. Forskarna påpekar att det är för tidigt att dra några slutsatser eftersom det kan finnas fler orsaker till att kvicksilverhalterna ökar.

Den amerikanska ekologen och kvicksilverforskaren Collin Eagles-Smith kommenterar det norska forskarteamets hypotes i en kommentar till Chemical & Engineering News: ”Om sambandet stämmer ger det miljöforskare en riktig gåta, där en förbättring av ett miljöhot förvärrar en annan”.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

EU satsar 100 miljoner euro på bioekonomin

Ökad cirkularitet inom bioekonomin och pengar till investeringar för att hjälpa innovationer ut på marknaden. Det är två delar i EU:s uppdaterade strategi för bioekonomi, som kom förra veckan. ”Strategin är bra” tycker Kjell Ivarsson, senior rådgivare på LRF och medlem i EU:s bioekonomipanel.

  • Annonskod Huvudspalten 4

”Studie från Karlstads universitet brister i vetenskaplighet”

Nyligen presenterades en studie från Karlstads universitet som påstod att plastmattor i bostaden ger upphov till upptag av farliga kemikalier hos gravida kvinnor. Studien är behäftad med brister som inte en vetenskaplig tidskrift borde ha accepterat, skriver Tekn Dr Lena Lundberg på PVC Forum – en sektorgrupp inom IKEM, i en debattartikel för Miljö & Utveckling.