nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Surt regn kan ge mer kvicksilver i fisk

Sedan 90-talet har kvicksilverutläppen kraftigt minskat i Europa. Så varför ökar då halten av ämnet i injöfiskar? Minskningen av surt regn kan ligga bakom.

  • Annons 1

2009 upptäckte norska forskare att kvicksilverhalterna i insjöfisk kraftigt hade ökat sedan 1991. En teori som nu läggs fram är att ökningen, paradoxalt nog, beror på en annan miljöåtgärd: minskningen av försurning i sjöar, det skriver Chemical & Engineering News.

När regnets surhetsgrad sjunker, stiger PH-värdet i sjön vilket lösgör mer ämnen från det organiska materialet runt sjön. Organiskt kol kan reagera med vissa typer av kvicksilver som finns längre ner i sjösedimenten och lättare kan vandra uppåt när marken blir mer löslig. Metylkvicksilver är en sådan form som lätt rör sig upp genom näringsvävarna i en sjö, ansamlas i fisk och är extra farlig för människan att få i sig.

De norska forskarna, med Ståle Haaland – vid det norska institutet för jordbruks- miljöforskning i spetsen, jämförde kvicksilverhalterna i insjöfisk med nivåerna av organiskt kol och fann ett starkt samband. Forskarna påpekar att det är för tidigt att dra några slutsatser eftersom det kan finnas fler orsaker till att kvicksilverhalterna ökar.

Den amerikanska ekologen och kvicksilverforskaren Collin Eagles-Smith kommenterar det norska forskarteamets hypotes i en kommentar till Chemical & Engineering News: ”Om sambandet stämmer ger det miljöforskare en riktig gåta, där en förbättring av ett miljöhot förvärrar en annan”.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.