nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Stort genomslag för anti-miljö lobbyister

Trots att de säger sig vara engagerade i att stoppa klimatförändringen lägger så många som 77 procent av världens 500 största företag resurser på lobbygrupper som vill sätta stop för tuffare miljölagstiftning.

  • Annons 1

Det visar en rapport från University of Westminister som släpptes i förra veckan. 77 procent av världens 500 största företag använder enligt rapporten lobbygrupper för att urvattna lagförslag på miljöområdet. Ofta rör det sig om handelsorganisationer som har ett stort inflytande då de representerar många företag och därmed också många arbetstillfällen. Enligt rapporten kan de därför ta sig in i maktens centrum och få politikernas öra.

Två sådana företag som driver motstridiga budskap är BASF och Solvay, skriver Euroactive. De är med i lobbygruppen CEFIC som jobbar för billig energi och exploatering av skiffergas. De är också medlemmar i WBCSD, World Business Council for Sustainable Development som jobbar för hållbara affärer.

Stort inflytande

Enligt rapporten har lobbygrupper och därmed företag ett stort inflytande över den politik som förs i Europa. Därför är det viktigt att även de progressiva företagen ligger på och pushar för effektivare miljölagstiftning som mildrar klimatförändringarna.I Sverige är Hagainitiativet ett sådant forum som nyligen aviserade att de vill gå längre än regeringen på klimatområdet. Istället för ett nollutsläpp av växthusgaser till 2050 som den förra regeringen satt som ambition, vill de ha detta genomfört redan 2030.

Enligt en artikel i SvD har Sverige i nuläget den tredje lägsta skattenivån i EU sett till total skattekvot, med en nivå på 5,3 procent. För att komma upp i samma nivå som Danmark som ligger i EU-toppen när det gäller intäkter från miljöskatter, krävs en skatteväxling på 40 miljarder.

Här hittar du rapporten från University of Westminister

PSI Report_Lobbying by Trade Associations on EU Climate Policy

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.