nr-logo

Tidningen för miljöproffs

skog-webb
FOTO: Free Images

Storsatsning på utveckling av biobaserade produkter

Plast gjord av biomaterial och jeans där bomullen byts ut mot slitstarka cellulosafibrer. Snart kan de nya biobaserade produkterna vara här. Skogs- kemi- och textilbranschen har gått samman i ett forskningsprogram som får statligt stöd från Vinnova.

  • Annons 1

Fem strategiska innovationsprogram får statlig finansiering genom Vinnova, Energimyndigheten och Formas. 50 miljoner per år tilldelas BioInnovation, ett samarbete mellan de största svenska aktörerna inom skogs- kemi- och textilbranschen samt de stora universiteten. Målet med BioInnovation är att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster som kan ställa om Sverige till ett biobaserat samhälle.

Jan webb

Jan Lagerström, Skogsindustrierna.

– Det är nästan historiskt att få ihop de här branscherna, det är tidigare konkurrenter som nu har hittat sätt att samarbeta, säger Jan Lagerström på Skogsindustrierna, koordinator för programmet.

Nödvändigt hitta nya vägar

Jan Lagerström nämner två huvudskäl till att satsningen kommer just nu.

– Det ena är nödvändigheten att jobba med förnybara råvaror. Både från marknaden och från politiskt håll finns en önskan om att vi ska bruka och inte bara förbruka resurser.

– Det andra är att programmet är företagsdrivet, att vi behöver hitta helt nya samarbeten. Om vi tittar utifrån skogsindustrins perspektiv så ser vi att efterfrågan på traditionella produkter som tryckpapper minskar. Det har blivit ett uppvaknande.

Siktar mot 2035

I dagsläget är 59 företag och organisationer med i BioInnovation, och fler är intresserade. På skogssidan finns alla de stora bolagen med, till exempel SCA och BillerudKorsnäs. Likaså på kemisidan där Akzo Nobel och Preem är två av företagen. Bland textilföretagen finns Almedahls med som en stor aktör och Chalmers och KTH är två av deltagarna från den akademiska världen. Det kostar att vara med i forskningsprogrammet, dels en medlemsavgift på upp till 50 000 kronor, dels ska de som deltar i projektet skjuta till lika mycket som Vinnova. Programmets totala omfattning blir därmed 100 miljoner kronor per år.

Vinnova har än så länge bara kunnat besluta om att skjuta till medel fram till 2016, men Jan Lagerström menar att BioInnovation siktar mycket längre än så – ända till 2035.

Textilier från pappersmassa

Det finns stor potential i att utveckla nya produkter tillverkade av biomaterial. På kemisidan handlar det till exempel om att ta fram bioplaster. Skogsindustrierna har fått upp ögonen för att utveckla massa som kan användas för textiltillverkning.

– Kanske främst industritextilier, stora dukar som man använder vid till exempel vägbyggen. Men ett annat område är att utveckla klädtextilierna, att få fram mer slitstarka viskosfibrer som till exempel kan ersätta bomull i jeans.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Så mår våra hav

I Ocean State Report behandlas tillståndet i våra hav. Åttio forskare ligger bakom rapporten som framöver ska komma en gång per år.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.