nr-logo

Hållbarhet i praktiken

FOTO: Free Images

Storsatsning på utveckling av biobaserade produkter

Plast gjord av biomaterial och jeans där bomullen byts ut mot slitstarka cellulosafibrer. Snart kan de nya biobaserade produkterna vara här. Skogs- kemi- och textilbranschen har gått samman i ett forskningsprogram som får statligt stöd från Vinnova.

  • Annons 1

Fem strategiska innovationsprogram får statlig finansiering genom Vinnova, Energimyndigheten och Formas. 50 miljoner per år tilldelas BioInnovation, ett samarbete mellan de största svenska aktörerna inom skogs- kemi- och textilbranschen samt de stora universiteten. Målet med BioInnovation är att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster som kan ställa om Sverige till ett biobaserat samhälle.

Jan webb

Jan Lagerström, Skogsindustrierna.

– Det är nästan historiskt att få ihop de här branscherna, det är tidigare konkurrenter som nu har hittat sätt att samarbeta, säger Jan Lagerström på Skogsindustrierna, koordinator för programmet.

Nödvändigt hitta nya vägar

Jan Lagerström nämner två huvudskäl till att satsningen kommer just nu.

– Det ena är nödvändigheten att jobba med förnybara råvaror. Både från marknaden och från politiskt håll finns en önskan om att vi ska bruka och inte bara förbruka resurser.

– Det andra är att programmet är företagsdrivet, att vi behöver hitta helt nya samarbeten. Om vi tittar utifrån skogsindustrins perspektiv så ser vi att efterfrågan på traditionella produkter som tryckpapper minskar. Det har blivit ett uppvaknande.

Siktar mot 2035

I dagsläget är 59 företag och organisationer med i BioInnovation, och fler är intresserade. På skogssidan finns alla de stora bolagen med, till exempel SCA och BillerudKorsnäs. Likaså på kemisidan där Akzo Nobel och Preem är två av företagen. Bland textilföretagen finns Almedahls med som en stor aktör och Chalmers och KTH är två av deltagarna från den akademiska världen. Det kostar att vara med i forskningsprogrammet, dels en medlemsavgift på upp till 50 000 kronor, dels ska de som deltar i projektet skjuta till lika mycket som Vinnova. Programmets totala omfattning blir därmed 100 miljoner kronor per år.

Vinnova har än så länge bara kunnat besluta om att skjuta till medel fram till 2016, men Jan Lagerström menar att BioInnovation siktar mycket längre än så – ända till 2035.

Textilier från pappersmassa

Det finns stor potential i att utveckla nya produkter tillverkade av biomaterial. På kemisidan handlar det till exempel om att ta fram bioplaster. Skogsindustrierna har fått upp ögonen för att utveckla massa som kan användas för textiltillverkning.

– Kanske främst industritextilier, stora dukar som man använder vid till exempel vägbyggen. Men ett annat område är att utveckla klädtextilierna, att få fram mer slitstarka viskosfibrer som till exempel kan ersätta bomull i jeans.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Klimatet: Målen är tillräckliga – nu behövs verkstad

Debatten om politikens förutsättningar att hantera klimatfrågan, som Miljö & Utveckling arrangerade i Almedalen, ledde både till hetsig ordväxling och intressanta reflektioner. I panelen fanns Gunvor G Ericson, Svante Axelsson, Ludwig Bengtsson Sonesson och Mattias Goldmann. Du kan också se debatten, länk till filmen finns längst ned i texten.