nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Storbritannien öppnar för omtvistad skiffergasbrytning

Ett stort område i Storbritannien öppnas nu upp för exploatering av skiffergas. Enligt regeringen skapar detta 64 000 nya jobb, men enligt miljörörelsen kommer protesterna att bli massiva.

  • Annons 1

I februari i år skrev Miljö & Utveckling om Tysklands planer på att öppna upp för brytning av skiffergas. Nu går Storbritannien på samma linje. Det handlar om ett större område kring Yorkshire, cirka 2700 kvadratkilometer, där regeringen nu erbjuder nya licenser. Enligt miljörörelsen kommer detta att skapa hundratals konflikter och protester i området.

Många länder kikar just nu med stort intresse på skiffergas eftersom tekniken möjliggör låga energipriser, minskar beroendet från omvärlden och skapar nya arbetstillfällen. Men tekniken är omtvistad. Ett dilemma som följer i skiffergasutvinningens fotspår är de omfattande vattenföroreningarna som ökar trycket på redan utsatta vattenreserver världen över. Särskilt eftersom vattnet blir så förorenat att det inte kan komma tillbaka in i det vanliga kretsloppet igen.

I USA är skiffergasen redan en viktig del i energimixen. Enligt Barack Obamas administration reducerar användning av skiffergas metanutsläppen från olje- och gasindustrin med 40-45 procent jämfört med 2012. De menar därmed att detta vara en väg att gå för att minska koldioxidutsläppen och stoppa klimatförändringarna, skriver Euroctive.

Taggar:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.