nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Trots alla ansträngningar från hundratals statliga och icke-statliga aktörer runt Östersjön finns det risk att miljömålen för 2020 inte uppfylls, menar Sebastian Linje, som tillsammans med fyra andra forskare pekar på möjliga vägar framåt.
Trots alla ansträngningar från hundratals statliga och icke-statliga aktörer runt Östersjön finns det risk att miljömålen för 2020 inte uppfylls, menar Sebastian Linje, som tillsammans med fyra andra forskare pekar på möjliga vägar framåt. FOTO: Christine Westerhaus

Stora problem kring skötseln av Östersjön

Det finns en oroväckande klyfta mellan kunskap och handling när det gäller miljöförvaltningen av Östersjön. Det menar fyra europeiska forskare som också pekar på möjliga vägar framåt.

  • Annons 1

I en tvärvetenskaplig studie ger fyra europeiska forskare en aktuell bild av läget i Östersjön. Det som frestar på Östersjöns ekosystem allra mest är övergödning, oljeutsläpp, kemiska föroreningar, överfiske och invasiva arter.

– Vi har tittat på hur man fattar åtgärdsbeslut för dessa fem problemfaktorer och vi ser en oroväckande klyfta mellan kunskap och handling när det gäller miljöförvaltningen av Östersjön, säger vetenskapsteoretikern Sebastian Linke som forskar om fiskeriförvaltning vid Göteborgs universitet.

En central slutsats är att det är för lite samarbete trots att olika aktörer har samma målsättning. Forskarna menar att det krävs nya beslutsprocesser för att få till ett hållbart samarbete mellan beslutsfattare och berörda aktörer, till exempel miljöorganisationer och aktiva fiskare.

Rapporten innehåller också tvärvetenskapliga analyser av möjliga vägar att gå för att uppnå en hållbar styrning och förvaltning av Östersjöns ekosystem. Till exempel föreslår forskarna en ny mötesform där forskare, förvaltare, fiskare och frivilliga organisationer kan diskutera erfarenheter och sociala värden – innan policystrategier skapas för fiskesektorn.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Så mår våra hav

I Ocean State Report behandlas tillståndet i våra hav. Åttio forskare ligger bakom rapporten som framöver ska komma en gång per år.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.