nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Stora förändringar i miljömålsarbetet föreslås

Regeringens styrning av de myndigheter som deltar i miljömålsarbetet är vag och inte tillräckligt verksamhetsanpassad enligt Miljömyndighetsutredningen. Flera genomgripande förändringar föreslås.

  • Annons 1

Till exempel vill regeringens särskilda utredare Göran Ekström se en mycket tydligare styrning mot miljömålen än i dag. Hans förslag är att flytta fokus på de visionärt formulerade miljökvalitetsmålen och istället utforma mer verksamhetsanpassade uppgifter för varje myndighet – som de sedan ska ha befogenhet och resurser att kunna utföra.

En mer oberoende fördjupad utvärdering av de nationella miljömålen behövs enligt utredningen, som vill flytta detta ansvar från Naturvårdsverket till Formas. I dagsläget gör Naturvårdsverket en sådan översyn vart fjärde år.

Ett annat förslag är att inrätta en ny myndighet med uppgift att bevilja tillstånd för bland annat miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Denna nya myndighet föreslås också få ansvar för tillsynen på dessa områden och bidra med vägledning till kommunerna.

Ek tog initiativet

Initiativet till översynen av miljömyndigheterna togs 2013 av dåvarande miljöminister Lena Ek. Uppdraget har varit brett, att se hur regeringens styrning av och samarbetet mellan de 26 myndigheter och 21 länsstyrelser som har ansvar för att miljömålsarbetet fungerar.

När klimat- och miljöminister Åsa Romson på måndagen uttalade sig om utredningen var det med vissa reservationer.

– Ambitionen att förstärka tillsynen är i grunden bra. Vår bedömning är dock att man inte i första hand effektiviserar och förbättrar tillsynen genom stora myndighetsreformer. Vi kommer istället att se över hur vi i annat sammanhang kan åstadkomma förbättringar på detta område.

Här kan du läsa hela utredningen.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.