nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Stora förändringar i miljömålsarbetet föreslås

Regeringens styrning av de myndigheter som deltar i miljömålsarbetet är vag och inte tillräckligt verksamhetsanpassad enligt Miljömyndighetsutredningen. Flera genomgripande förändringar föreslås.

  • Annons 1

Till exempel vill regeringens särskilda utredare Göran Ekström se en mycket tydligare styrning mot miljömålen än i dag. Hans förslag är att flytta fokus på de visionärt formulerade miljökvalitetsmålen och istället utforma mer verksamhetsanpassade uppgifter för varje myndighet – som de sedan ska ha befogenhet och resurser att kunna utföra.

En mer oberoende fördjupad utvärdering av de nationella miljömålen behövs enligt utredningen, som vill flytta detta ansvar från Naturvårdsverket till Formas. I dagsläget gör Naturvårdsverket en sådan översyn vart fjärde år.

Ett annat förslag är att inrätta en ny myndighet med uppgift att bevilja tillstånd för bland annat miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Denna nya myndighet föreslås också få ansvar för tillsynen på dessa områden och bidra med vägledning till kommunerna.

Ek tog initiativet

Initiativet till översynen av miljömyndigheterna togs 2013 av dåvarande miljöminister Lena Ek. Uppdraget har varit brett, att se hur regeringens styrning av och samarbetet mellan de 26 myndigheter och 21 länsstyrelser som har ansvar för att miljömålsarbetet fungerar.

När klimat- och miljöminister Åsa Romson på måndagen uttalade sig om utredningen var det med vissa reservationer.

– Ambitionen att förstärka tillsynen är i grunden bra. Vår bedömning är dock att man inte i första hand effektiviserar och förbättrar tillsynen genom stora myndighetsreformer. Vi kommer istället att se över hur vi i annat sammanhang kan åstadkomma förbättringar på detta område.

Här kan du läsa hela utredningen.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.