nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Stor osäkerhet i klimatrapportering

Hur kolförrådet i marken förändras från år till år är en viktig del i Sveriges klimatrapportering. Men det råder stor osäkerhet i de här beräkningarna, visar en ny avhandling.

  • Annons 1

I sin avhandling visar Carina Ortiz på Sveriges Lantbruksuniversitet att beräkningarna kring om marken är en kolsänka eller kolkälla är osäkra. Så osäkra att det inte går att säga om det går åt rätt eller fel håll från år till år.

Lagret av kol i världens landekosystem påverkar koncentrationen av koldioxid i atmosfären och även små förändringar i lagret kan leda till stora förändringar i den globala kolbalansen. Därför är det en viktig del av den årliga rapporteringen som exempelvis Sverige gör till FN:s klimatkonvention.

Carina Ortiz menar att de förväntade förändringarna i markens kolförråd är för små. Hon visar också att den svenska beräkningsmodellen som används, med data från Markinventeringen, bygger på för få stickprov för att täcka in ett områdes variation kring kol. Även modellen som används i exempelvis Finland, med hjälp av simuleringsverktyg, är osäker.

Hon menar därför att denna osäkerhet måste tas med i diskussioner som ska avgöra om mark är en kolsänka eller en kolkälla.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.