nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Stena metall testar ny materialåtervinning

  • Annons 1

Bilinredning med läder, gummi, textil och mattor är en avfallsrest som är mycket svår att materialåtervinna och bidrar till att cirka 20 procent av skrotbilars vikt inte kan återvinnas effektivt. Det vill Stena metall råda bot på genom ett fullskaligt projekt där restavfallet ska brännas tillsammans med hushållssopor och rötslam från reningsverk.

– Restavfallet från verksamheten är komplicerat då det bland annat innehåller zink och bly som tillsammans med klor kan bilda korrosiva gaser som är skadliga för en förbränningsugn, säger Christer Forsgren, teknik- och miljöchef på Stena metall.

I projektet ska man se om bland annat svavlet i rötslammet kan undvika skadorna. Och lyckas energiåtervinningen menar Christer Forsgren att det finns stora miljövinster.

– Om vi i en förbränningspanna kan energiåtervinna allt vårt eget restavfall så kan energi tas tillvara som fjärrvärme eller el. Energivärdet motsvarar uppvärmningen av cirka 10 000 småhus under ett år.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

”Studie från Karlstads universitet brister i vetenskaplighet”

Nyligen presenterades en studie från Karlstads universitet som påstod att plastmattor i bostaden ger upphov till upptag av farliga kemikalier hos gravida kvinnor. Studien är behäftad med brister som inte en vetenskaplig tidskrift borde ha accepterat, skriver Tekn Dr Lena Lundberg på PVC Forum – en sektorgrupp inom IKEM, i en debattartikel för Miljö & Utveckling.

  • Annonskod Huvudspalten 4