nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Stärkta insatser för giftfria kretslopp

Regeringen intensifierar arbetet med att nå etappmålet om giftfria och resurseffektiva kretslopp. Naturvårdsverket får i uppdrag att förstärka sina insatser på området.

  • Annons 1

Verket får i uppdrag att genom en mängd insatser växla upp arbetet för att stimulera en mer resurseffektiv avfallshantering och fasa ut farliga ämnen ur kretsloppet. Naturvårdsverket ska:

  • Kartlägga vilka avfallsströmmar som innehåller särskilt farliga ämnen och därför måste hanteras och behandlas på ett särskilt sätt.
  • Analysera hur avfalls- och kemikalielagstiftningen tillämpas i praktiken för återvunna material. Se över EU:s lagstiftning på området och föreslå förändringar i regelverket.
  • Stärka tillsynsvägledningen när det gäller att minska risker med farliga ämnen i avfallshanteringen.

Uppdraget till Naturvårdsverket är ett led i att nå miljökvalitetsmålet giftfri miljö och etappmålet giftfria och resurseffektiva kretslopp. Det ska redovisas till miljö- och energidepartementet senast den 1 december 2016.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Nobelpristagare anser att klimatmötet ska avbrytas

Båda Nobelpristagarna i ekonomi anser att det viktigaste för klimatet är att sätta igång med åtgärder som leder framåt. Nu. Handlingsförlamningen är det största problemet. Paul Romer anser att en bra start är att något större land fattar beslut om koldioxidskatt. William Nordhaus rekommenderar att klimatmötet i Katowice ajourneras och att en mindre grupp diskuterar sig fram till vilka mekanismer som kan ge resultat.