nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Stärkta insatser för giftfria kretslopp

Regeringen intensifierar arbetet med att nå etappmålet om giftfria och resurseffektiva kretslopp. Naturvårdsverket får i uppdrag att förstärka sina insatser på området.

  • Annons 1

Verket får i uppdrag att genom en mängd insatser växla upp arbetet för att stimulera en mer resurseffektiv avfallshantering och fasa ut farliga ämnen ur kretsloppet. Naturvårdsverket ska:

  • Kartlägga vilka avfallsströmmar som innehåller särskilt farliga ämnen och därför måste hanteras och behandlas på ett särskilt sätt.
  • Analysera hur avfalls- och kemikalielagstiftningen tillämpas i praktiken för återvunna material. Se över EU:s lagstiftning på området och föreslå förändringar i regelverket.
  • Stärka tillsynsvägledningen när det gäller att minska risker med farliga ämnen i avfallshanteringen.

Uppdraget till Naturvårdsverket är ett led i att nå miljökvalitetsmålet giftfri miljö och etappmålet giftfria och resurseffektiva kretslopp. Det ska redovisas till miljö- och energidepartementet senast den 1 december 2016.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Så mår våra hav

I Ocean State Report behandlas tillståndet i våra hav. Åttio forskare ligger bakom rapporten som framöver ska komma en gång per år.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.