nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Stark tillväxt för vindkraft

Svensk Vindenergi spår i en ny prognos en fortsatt stark tillväxt av vindkraften under 2013. Men för att klara målen för 2020 krävs nya investeringar i bland annat elnäten.

  • Annons 1

Tidigare i veckan kunde M&U berätta att vindkraftskapaciteten i världen ökar. Även i Sverige sker samma utveckling.

År 2012 blev ett nytt rekordår för vindkraften med 846 MW installerad effekt, motsvarande 12 miljarder kronor i investeringar. Utvecklingen ser ut att fortsätta även under 2013. Årsproduktionen förväntas öka med 36 procent, trots rådande lågkonjunktur. Redan i dag har investeringsbeslut fattats om 345 nya vindkraftverk med beräknad driftstart 2013. Det finns också ett stort antal projekt med tillstånd klara, eller under prövning, som kan komma att installeras under året.

Svensk Vindenergi bedömer att det är möjligt att nå den så kallade planeringsramen om 30 TWh vindkraft till 2020 bara utifrån alla i dag tillståndsgivna projekt. Däremot finns det begränsningar i elcertifikatsystemet och elnäten som kommer att avgöra hur mycket vindkraften kommer att kunna byggas ut till 2020.

– Sverige står inför ett viktigt vägval då det kommer behövas stora investeringar i ny elproduktion när den befintliga kärnkraften pensioneras. Vindkraftsbranschen står beredd att fortsätta utbyggnaden för att säkerställa tillgången på el, men det krävs beslut från regeringen om att öka ambitionen för den förnybara elen i samband med kontrollstationen år 2015, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Etiketter:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.

  • Annonskod Huvudspalten 4