nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Foto: Stock Xchng

Standard ska skydda den biologiska mångfalden

Swedish Standards Institute, Sis, presenterar nu ett förslag till en svensk standard för att beskriva och värdera biologisk mångfald. Standarden kan användas vid exempelvis väg- järnvägs och vindkraftsbyggen.

  • Annons 1

Så kallade naturvärdesinventeringar görs när ny infrastruktur ska byggas i ett naturområde. Inventeringens syfte är då att beskriva och värdera den biologiska mångfalden i området. Varje år görs tusentals sådana utvärderingar av miljökonsulter, kommunekologer och ideella organisationer, men hur inventeringarna sker och vad de kommer fram till kan se olika ut beroende på vem som utför dem. Nu finns ett förslag på en standard för att underlätta arbetet, Naturvärdesinventeringar (NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och revision.

– En standard på det här området skapar en trygghet och enkelhet för beställarna och är en bra grund för kvalitetssäkring av resultaten, säger Anders Sjölund, som arbetar som nationell samordnare för naturfrågor vid Trafikverket till Sis nyhetsbrev Standard News.

Ska underlätta processer

Målet med standarden är att den ska få ett brett genomslag i samhällsplaneringen, kvalitessäkra naturvärdesinventeringen, underlätta vid upphandling tillståndsgivning och bidra till ett hållbart samhälle. Standardförslaget innehåller bland annat principer och kriterier för naturvärdesbedömning, definitioner av begrepp, indelning i biotopgrupper och krav på redovisning.

– Som naturinventerare är man hjälpt av en tydlig struktur på hur arbetet ska göras och precisa krav på redovisning och för granskare och idella organisationer så förenklar det arbetet med att bedöma ingrepp och naturvärden som står på spel, säger Leif Andersson på Stiftelsen Pro Natura till Standard News.

Standarden riktar sig i första hand till exploatörer och infrastrukturbeställare, miljökonsultföretag, granskande myndigheter som länsstyrelser, Naturvårdsverket och kommuner samt till sakägare och ideella organisationer.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.