nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Staffan Fredlund som har suttit som vice ordförande i den kommitté som arbetat fram standarden för hållbar it.

Standard sätter fokus på hållbar it

Drygt fyra år har det tagit, men nu finns en ny standard för hållbar it på plats.
– Vi hoppas att detta kan ge tyngd åt frågan så att området hållbar it får den plats i verksamheten som det förtjänar, säger Staffan Fredlund som har suttit som vice ordförande i den kommitté som arbetat fram standarden.

  • Annons 1

Den nya standarden Ledningssystem för hållbar it- vägledning ger en struktur för den som vill ta tag i arbetet med hållbar it på allvar. När det gäller hållbar it kan man ofta se en tydlig koppling mellan minskad miljöpåverkan och ekonomiska besparingar i verksamheter. Även när det gäller nya innovativa lösningar för exempelvis ”smarta städer” finns en uppsjö av teknologier som kan bidra till förbättrad hållbarhet, exempelvis intelligenta trafiksystem, vattenkontrollsystem, smarta elnät, sensorbaserade övervakningssystem för natur eller klimatkatastrofer, etcetera.

Bli proaktiv

Målet har under hela arbetsprocessen varit att ta fram en standard som hjälper organisationer att gå från att vara reaktiva till att bli proaktiva när det gäller hållbar it.

– It behöver integreras i själva verksamhetsprocessen. När du satt systematiken blir du mer proaktiv eftersom du har bevakning och press på att driva de här frågorna och du har även nyckeltal och kan följa hur det går, säger Staffan Fredlund som till vardags arbetar på Fujitsu.

Förutom själva systematiken i standarden har man koncentrerat sig på att ta fram bilagor på olika teman.Standardens fokusområde är miljö, men i bilagorna finns exempel kopplade till social aspekter och etisk hänsyn. Ytterligare en bilaga handlar om hur man kan jobba med it i upphandling. I bilagorna finns också goda exempel och best practise från flera olika områden. Framöver finns även planer på att koppla en enklare egendeklaration till standarden som idag är en vägledning.

– Vi hoppas på ett resultat där vi får mer proaktiva leverantörer och bättre produkter, samt att vi sjösätter lösningar i våra verksamheter som är mer hållbara, säger Staffan Fredlund.

Denna artikel genererades av ett tips. Har du också ett nyhetsstips till redaktionen? mejla oss på info@miljo-utveckling.se

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.

  • Annonskod Huvudspalten 4