nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Standard banar väg för energieffektiva byggnader

Nu kommer del tre i standardserien SS 24300 för energiklassning av byggnader.

  • Annons 1

Del tre som nu enligt SIS publiceras inom kort, handlar om klassning av miljöpåverkan. Den specificerar bland annat indikatorer som är relevanta när det gäller miljöpåverkan från en byggnads energianvändning. Dessutom specificerar den metoder för att bestämma indikatorvärden. Andra delar som ingår är gränsvärden vid energiklassning och regler för att göra energiklassning. Standarden slår också fast vad som ska ingå i ett intyg för klassning av energianvändning.

– Det är en tydlig märkning när det gäller energiprestanda. Syftet är att driva på utvecklingen mot energieffektiva fastigheter. Det ger också en bekräftelse på det arbete som byggherrar och fastighetsägare utför, säger Navid Gohardani, teknologie doktor och projektledare på SIS.

Standarden gäller för både för nya hus och för befintliga hus. Den anger att det ska finnas en klassning på en 7-gradig skala, från A till G.

Bakgrund

Standarden är del tre i en serie och har namnet, SS 24300-3. Den ingår i serien SS 24300 som slår fast en tydlig energiklassning av byggnader.

Del 2 i serien, SS 24300-2, som handlar om klassning av energianvändning är samtidigt på väg att revideras. Den nuvarande versionen fastställdes i oktober 2012 men den ska revideras för att följa Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader, Boverkets byggregler samt Boverkets förslag på skärpta energikrav för flerbostadshus.

Läs mer om SS 24300-3 här.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.