nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Johanna Grant, Gröna bilister och Zeromission
Johanna Grant, Gröna bilister och Zeromission, bjuder på sina tankar om 2018 och 2019. FOTO: Gröna Bilister

Städer behöver fler mobilister

Sverige är ett avlångt land där bilen är helt dominerande. Även om den är en nödvändighet för många människor som behöver den i arbetet, för fritiden eller för livspusslet, så är den samlade bilismen en extremt ineffektiv och ohållbar lösning på våra behov att förflytta oss. Det skriver Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister.

  • Annons 1

De flesta resor är kortare än fem till tio kilometer och skulle kunna ersättas med mer resurseffektiva och klimatsmarta alternativ. Alternativ som är bättre för både plånboken, hälsan och många gånger för flexibiliteten. Ett minskat bilberoende i städer, där alternativen är många, skapar dessutom bättre framkomlighet på vägarna. I slutänden gynnar det faktiskt bilisten själv när bilen verkligen behövs.

Med den nya guiden Mobilisten- goda idéer för moderna bilister vill Gröna Bilister inspirera privatpersoner att resa mer hållbart genom att lyfta fram fördelarna med några av de resurseffektiva och klimatsmarta alternativ och komplement till privatbilen som finns tillgängliga idag. Här samlas forskning, tekniklösningar och konkreta tips från både användare av olika färdmedel och experter. 

Samtidigt etableras begreppet ”mobilist”, en typ av resenär som inte är fast i ett bilberoende eller ställer transportslag mot varandra. Istället drar mobilisten nytta av hela sin respalett. Det kan handla om allt från att använda digitala tjänster för att mötas och välja cykeln när det är möjligt, till att använda kollektivtrafik och köpa mobilitet som tjänst. Att ersätta kortare bilresor med resurseffektiva alternativ är en konkret handling som många kan göra. Effektivitet, tillgänglighet och användarvänlighet är viktiga förutsättningar, men framförallt krävs en ”positiv puff” i rätt riktning som gör att fler tar steget och upplever att den nya resvanan ger en belöning.

Exempel på framgångsrika satsningar för att ändra resvanor, är projekt där personer som vanligtvis reser med bil, erbjuds tillgång till elcykel mot löftet att cykla ett visst antal i veckan (se Effekter av beteendepåverkande åtgärder inom transportplaneringen). I Linköpings kommun lät man vardagsbilister ansöka om att bli testresenärer av elcykel under två veckor 2014. Vid uppföljning visade det sig att 40 procent i huvudsak cyklar till arbetet ett år efter avslutad kampanj. I det danska projektet Testa en elcykel uttalar sig en av användarna i GöteborgsPosten. Han hade ett år efter testet valt elcykel framför bil: ”jag hade vant mig vid cykeln, att få hjärnan rensad innan jag kom hem till småbarnen. Den känslan får man inte i bil”.

Belöningen är viktig. Fler exempel och vittnesmål tas upp i guiden Mobilisten som visar att steget att ömsa skinn från bilist till mobilist lättare än vad många kanske tror. Elcykeln är bara en av många möjliggörare. Cykeln, lastcykel, bilpool, taxi, kollektivtrafik och olika appar som möjliggör delning och resfria möten är andra exempel på resurseffektiva lösningar som kan ersätta många resor med privatbilen.

I en tid när utvecklingen mot fossilfrihet dessvärre fortfarande går för sakta, när allt fler nybilsköpare väljer större energikrävande bilar för sitt vardagsresande och det inte är ovanligt för en bilist i svenska städer att spendera över två veckor om året i en bilkö, är ”mobilisten” ett försök att definiera och beskriva en resenär som står för en viktig lösning. För hur vi väljer att resa i vardagen har betydelse för både oss själva, klimatet och för samhället i stort. Att främja lösningar som möjliggör att fler bilister blir mobilister är en nyckel, både för att nå klimatmål och utveckla mer levande och hållbara städer – för alla.

Johanna Grant, ordförande, Gröna Bilister

Guiden “Mobilisten- goda idéer för moderna bilister” har tagits fram med hjälp av Trafikverkets bidrag för ideella organisationer och kan laddas hem kostnadsfritt här. 

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.