nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Spårbilsrapporten: fyra områden särskilt intressanta

  • Annons 1

Under fredagen överlämnade Kjell Dahlström rapporten om spårbilens framtid till infrastrukturminister Åsa Torstensson. Av de 29 kommuner som anmält intresse för att utveckla spårbilssystem pekas fyra områden ut som särskilt intressanta för pilotprojekt: Uppsala, Södertälje, Umeå och universitetsklustret Vetenskapsstaden i Stockholm. Dessutom nämns Eskilstuna och Udevalla-Trollhättan, även om dessa är mindre upptagningsområden.

Rapporten Pionjärbanor för spårbilar innehåller även en nulägesbeskrivning av möjligheterna för utveckling av spårbilssystem. Tre till fyra företag har idag möjlighet att leverera sådana system, och många andra i både Sverige och USA befinner sig på utvecklingsstadiet.

Slutsatsen är att det både finns potentiella köpare och leverantörer av spårbilar och att det behövs en bred finansiell samverkan, möjligen med någon form av statlig garanti och EU-stöd.

– Offentlig-privata samverkansprojekt är det mest intressanta. En statlig garanti kan vara en bottenplatta som man kan bygga detta på, säger Kjell Dahlström.

Han konstaterar också att Banverket är bäst lämpade som projektledare vid förprojekteringen av pilotbanor och att det är viktigt att göra ordentliga utvärderingar av resultaten.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

”Inför lagkrav för företag att respektera mänskliga rättigheter”

Vi har på uppdrag av Statskontoret utvärderat hur svensk lag lever upp till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vår utredning visar att det finns en rad brister. Bland annat överordnas företagens vinstintresse mänskliga rättigheter, företag hålls ytterst sällan juridiskt ansvariga och kränkningar som sker utomlands prövas ytterst sällan i Sverige, skriver tre jurister som varit involverade i arbetet.