nr-logo

Hållbarhet i praktiken

I Göteborg samarbetar nio parter – Göteborgs Stad, Riksbyggen, Johanneberg Science Park, Akademiska hus, Chalmers, HSB, Metry, Trivector och Tyréns. FOTO: Pixabay

Sollentuna analyserar sin miljöbelastning i kronor

För att komma vidare med sitt miljöarbete har Sollentuna kommun analyserat sin miljöbelastning i kronor.

  • Annons 1

Tillsammans med företaget Miljögiraff har Sollentuna kommun kartlagt sin miljö- och klimatpåverkan enligt metoden Environmental Profit & Loss, EP&L. Syftet är att se sin miljöbelastning i ekonomiska termer för att på ett enklare sätt kunna jämföra kostnaderna för miljöpåverkan med andra kostnader. Kommunen har tittat på miljöpåverkan på tre olika sätt: koldioxidekvivalenter, yta och pengar.

EP&L för Sollentuna kommuns verksamhet hamnade på 102 miljoner kronor, baserat på 2012 årsredovisning. Verksamhetens totala kostnader låg då på 3 580 miljoner kronor. De externa kostnaderna för kommunens miljöpåverkan motsvarar alltså cirka tre procent av de interna verksamhetskostnaderna.

Resultatet visar att de verksamheter i kommunen som kostar mest och som även påverkar miljön mest är barn- och ungdom, trafik och fastigheter samt vård och omsorg. Det beror bland annat på att dessa verksamheter är kopplade till mat eller byggande av vägar och fastigheter vilka ger större miljökostnader.

– I rapporten sätter vi siffror på vad inköpen egentligen kostar genom vilken påverkan de har på miljön, påverkan som man inte betalar för. Vi försöker ta ett helhetsgrepp på miljöfrågan och integrera den i hela kommunens verksamhet. Jag tror på det, säger Malin Möller, miljö- och klimatstrateg i Sollentuna kommun.

Med den ekonomiska rapporten som utgångspunkt tar kommunen nu fram ett miljöprogram kopplat handlingsplan. Exempelvis ska alla kommunanställda gå en miljöutbildning kopplat till kommunens arbete.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.