nr-logo

Tidningen för miljöproffs

pengar
FOTO: Pixabay

Sollentuna analyserar sin miljöbelastning i kronor

För att komma vidare med sitt miljöarbete har Sollentuna kommun analyserat sin miljöbelastning i kronor.

  • Annons 1

Tillsammans med företaget Miljögiraff har Sollentuna kommun kartlagt sin miljö- och klimatpåverkan enligt metoden Environmental Profit & Loss, EP&L. Syftet är att se sin miljöbelastning i ekonomiska termer för att på ett enklare sätt kunna jämföra kostnaderna för miljöpåverkan med andra kostnader. Kommunen har tittat på miljöpåverkan på tre olika sätt: koldioxidekvivalenter, yta och pengar.

EP&L för Sollentuna kommuns verksamhet hamnade på 102 miljoner kronor, baserat på 2012 årsredovisning. Verksamhetens totala kostnader låg då på 3 580 miljoner kronor. De externa kostnaderna för kommunens miljöpåverkan motsvarar alltså cirka tre procent av de interna verksamhetskostnaderna.

Resultatet visar att de verksamheter i kommunen som kostar mest och som även påverkar miljön mest är barn- och ungdom, trafik och fastigheter samt vård och omsorg. Det beror bland annat på att dessa verksamheter är kopplade till mat eller byggande av vägar och fastigheter vilka ger större miljökostnader.

– I rapporten sätter vi siffror på vad inköpen egentligen kostar genom vilken påverkan de har på miljön, påverkan som man inte betalar för. Vi försöker ta ett helhetsgrepp på miljöfrågan och integrera den i hela kommunens verksamhet. Jag tror på det, säger Malin Möller, miljö- och klimatstrateg i Sollentuna kommun.

Med den ekonomiska rapporten som utgångspunkt tar kommunen nu fram ett miljöprogram kopplat handlingsplan. Exempelvis ska alla kommunanställda gå en miljöutbildning kopplat till kommunens arbete.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.