nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Solel bransch med potential

2050 står solenergi för 25 procent av världens elbehov. Viktiga teknologier är solceller och termisk solkraft.

  • Annons 1

Solenergi kan stå för 25 procent av världens elbehov 2050 enligt en rapport från den internationella energibyrån IEA. Det enda som krävs är långsiktiga politiska mål för att stötta detta.

Solceller och termisk solkraft är de två bärande teknologierna och skulle stå för ungefär hälften var av energitillskottet var. Tillsammans kan teknikerna minska de globala koldioxidutsläppen med 60 miljarder ton.

Solcellstekniken kommer att mogna framöver. Redan 2020 skulle solceller kunna börja konkurrera med fossila bränslen i kommersiella byggnader. Termisk solkraft där man låter speglar koncentrera solstrålningen så att man får så höga temperaturer att de kan producera ånga från vatten, ökar också i betydelse. Vid 2050 kommer norra Afrika att vara den största producenten av termisk solkraft, följd av resten av Afrika, Indien och mellanöstern, siar IEA.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.