Småföretag får hjälp att fasa ut farliga kemikalier

Många svenska företag behöver fasa ut farliga kemikalier ur sin produktion. Nu har regeringen planer på att upprätta ett centrum där framförallt små- och medelstora företag kan få hjälp.