nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Små värmeverk tjänar på trädbränsle

Trädbränsle har slagit igenom stort hos landets större värmeverk. Men de flesta mindre värmeverk eldar fortfarande med olja, trots att trädbränsle är både mer miljövänligt och bättre ekonomiskt lönsamt.

  • Annons 1

Skolor, sjukhus, flerfamiljshus och mindre industrier får ofta värme från ett eget värmeverk i storleken 0,2-5 Megawatt. I landet finns 4 000 sådana värmeverk och de allra flesta eldas med olja.

– I dagsläget är det högst tio procent som har bytt till trädbränsle, tror Sven Hogfors.

Majoriteten av stora verk har däremot övergått från olja till trädbränsle. Sven Hogfors uppskattar att 70-80 procent av de stora värmeverken i Sverige eldar med trädbränsle idag. Den största anledningen är ekonomin.

– Stora anläggningar kan komma ner till en tredjedel av bränslekostnaderna om de byter olja mot trädbränsle. Men även små värmeverk kan minska sina bränslekostnader till hälften, hävdar Sven Hogfors.

Dyrare anläggningar

Anledningen till att inte fler små värmeverk bytt bränsle är att anläggningarna för trädbränsle är dyrare att bygga och sköta. För att övergå från olja till flis måste värmeverket installera ny teknik och anlägga en industrigård där trädbränslet kan lagras. Dessutom kräver förbränningen mer tillsyn än förbränningen av olja.

Men Sven Hogfors berättar att det i dag finns förädlat bränsle i pelletsform, som är lättare att hantera än flis. Det är mindre platskrävande, och allt som behövs för lagring är en källarlokal. Dessutom kan stora delar av tillsynen automatiseras, så att bränslet fyller på sig självt.

– Det innebär att det blivit god ekonomi att använda trädbränsle även i mindre anläggningar, säger Sven Hogfors.

En annan fördel med trädbränsle som han betonar är att trädbränsle är koldioxidneutralt, och därmed bättre än olja ur klimatsynpunkt.

– De enda koldioxidutsläppen är de som uppstår när bränslet hämtas i dieseldrivna lastbilar. Men också de utläppen är lägre än för olja, som transporteras längre, säger Sven Hogfors.

Pellets är vanligast

Det finns olika slags trädbränsle som lämpar sig bättre eller sämre för små värmeverk. Flis är allra billigast att bränna, men kräver mycket plats och övervakning, och passar därför bättre för stora anläggningar. För att elda pulver behövs avancerad utrustning, och det används mest i medelstora värmeverk.

Pellets, 10-20 mm långa stavar av torkat, malt och komprimerat trä, passar bäst för mindre värmeverk. De kan användas i smådimensionerade brännare och det är lätt att bygga skruvar för transport av pellets till brännaren. Briketter, stora som hockeypuckar, består av hoppressat spån eller flis. På grund av storleken är de svårare att hantera än pellets och används mest i medelstora värmeverk som ligger inom räckhåll från sågverk och träindustrier som tillverkar bricketterna av sina restprodukter.

Sven Hogfors berättar att det senaste året har inneburit en stark ökning av användningen av trädbränslen. Det märks på pelletsindustrin som för några år sedan gick på halva sin kapacitet, men förra året gick för fullt och producerade 800 000 ton pellets.

– För tjugo år sedan använde inget av de större värmeverken trädbränsle, men de har insett att det finns pengar att tjäna på att byta bränsle. Nu är det dags för de små värmeverken, menar Sven Hogfors.

Etiketter:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.