nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Slut med bonus om Liberalerna får bestämma

Lars Tysklind, Liberalerna, frågades ut av Kerstin Lundell i Almedalen. FOTO: Liberalerna

Ta bort bonusdelen i bonus-malus och satsa bara på piskan. Det var ett av flera besked om Liberalernas klimatpolitik som Lars Tysklind levererade vid Miljö & Utvecklings klimatintervju i Almedalen.

  • Annons 1

Som sjunde parti intervjuades Liberalernas Lars Tysklind i Almedalen. Han inledde med att förklara att partiets klimatpolitik bygger på några grundprinciper: förorenaren betalar, strukturinvesteringar snarare än att subventionera till exempel elcyklar, och att klimatarbetet inte får ske på bekostnad av den biologiska mångfalden. Kerstin Lundell, reporter på Miljö & Utveckling, bad att få konkreta exempel.

– Till exempel vill vi att man beskattar bilar med höga utsläpp, men vi är inte för det nuvarande systemet med bonus-malus, sade Lars Tysklind, och förklarade att Liberalerna vill ta bort bonusdelen.

Andra viktiga förslag inom transportområdet är att refomera reseavdragen och införa en regionalisering av dem.

– Vi vill begränsa reseavdragen i områden med väl utbyggd kollektivtrafik, sade Lars Tysklind.

Han framhöll att fler förslag och lösningar behövs.

– Det här är inte lösningen med stort L, men principen att förorenaren betalar kan man lägga över på till exempel sjöfart och flyg.

Han menade att Liberalerna har startat ett nytt tänk inom klimatområdet och strävar efter att vara konsekventa i sin politik. Koldioxidskatten behöver höjas och utsläppshandeln effektiviseras. Men närmast till hands ligger att arbeta med de inrikes transporterna, där effekterna kan komma snabbast.

– Om man analyserar de förslag vi har så finns både långsiktiga, som att arbeta för en flygskatt på EU-nivå, och andra åtgärder som vi ser ger snabba effekter. Och det behövs ju, för annars är det för sent.

Liberalerna utmärker sig genom sin starka tro på konsumentmakten. Två exempel på det är förslaget om obligatorisk klimatmärkning på flygresor och kött. Lars Tysklind framhöll också att de nuvarande nationella målen är ambitiösa.

– Vi måste fokusera på att klara dem. De är så ambitiösa att jag i positiva stunder tror att man till och med kan överträffa dem, sade han.

Att styra AP-fonderna hårdare är inte i linje med Liberalernas politik. Däremot menade Lars Tysklind att en tydlig förorenaren-betalar-princip leder till kostnadsökningar för förorenande verksamheter vilket bör göra det mindre intressant att investera i sådana.

– Vissa sektorer kommer att få kostnadsökningar och då påverkar det.

Inom transport ser Liberalerna en utveckling där fordonsflottan elektrifieras medan flyg och sjöfart använder biobränsle. För flygets del föreslås förutom en märkning även diffrentierade landningsavgifter. Partiet vill också driva frågan om flygskatt på EU-nivå, liksom frågan om koldioxidskatt. När det gäller järnvägsinvesteringar är Liberalerna tydliga:

– Vi vill satsa på drift och underhåll av de befintliga banorna, men säger nej till höghastighetståg.

Panelen imponerades av Liberalernas principfasthet, men ifrågasatte om den föreslagna politiken skulle vara tillräcklig. Bland annat ifrågasattes fokus på konsumentmakt.

– Liberalerna behöver fördela ansvaret på ett sätt som bättre speglar makten över klimatutsläppen. De är på rätt boll, men de behöver skruva den lite annorlunda, sade Josefin Wangel.

– Klimatpolitiken innehåller väldigt mycket bra. De pratar om kolidoxidskatt, avskaffning av subventioner av fossila bränslen, med mera. De jobbar både med morot och piska, men de måste fortsätta mer med piskan, sade hon.

Kommentarer

1 reaktion till “Slut med bonus om Liberalerna får bestämma”

  1. Göran Carlson skriver:

    Sverige har inte råd att ge dom fattigaste pensionärerna en vettig pension men kan utan vidare ge dom välbeställda 60.000 kr när dom köper sin nya Tesla. Mormor, med sin usla pension kör en Volvo från 85 men har inte råd att nya till en modernare by och hon vill inte flytta från lilla byn. Hennes granne, mycket känd, kommer kanske snart i en Tesla. 60.000kr skulle rädda många fattiga pensionärer.

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Falska flaggor av gula västar

krönika

Miljöpolitiken är sedan länge utsatt för allsköns anklagelser. Den leder till arbetslöshet och företagsflykt, den avfolkar bygder och slår mot låginkomsttagare. Medan argumenten för miljöpolitiska beslut sedan länge står klara gör dessa motargument att miljömål sällan nås. Och nu kommer nya invändningar, under de gula västarnas falska flagg.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Koldioxidskatt för företag – men inte för privatkonsumtion

Människor från Norden och Australien ser hellre att industrin miljöbeskattas, än deras egna inköp. Störst är stödet för koldioxidskatt mot fossilindustrin. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet.