nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Det vanligaste skälet till beslut om förelägganden eller förbud enligt skogsvårdslagen är att förhindra körskador i samband med avvekning. Nummer två handlar om att förhindra skador i hänsynskrävande biotoper. FOTO: Michael Ekstrand

Skogsstyrelsen skärper miljötillsynen

Antalet förelägganden vid skogsavverkning har ökat markant under de senaste fyra åren. Syftet är att det ska bli tydligare hur skogsvårdslagen bör tolkas.

  • Annons 1

Sedan 2011 har Skogsstyrelsen haft en tydlig strategi i att tydliggöra vad skogsvårdslagen säger när det gäller hur man ska ta hänsyn till natur- och kulturmiljövärden vid exempelvis avverkningar. 2014 fattade Skogsstyrelsen 212 beslut om förelägganden jämfört med 158 stycken 2013. 2011 fattades endast 29 beslut.

– Målet med den skärpta tillsynen är att det ska bli tydligare hur skogsvårdslagen ska tolkas och därmed enklare för skogsägare att veta hur de ska agera vid avverkningar och andra skogliga åtgärder, säger Mikael Noren, t.f. chef för tillsynsenheten på Skogsstyrelsen.

Även antalet vägledningar om miljöhänsyn hade 2014 ökat med nästan 50 procent jämfört med 2013. En vägledning utgör Skogsstyrelsens bedömning av vilka krav som kan ställas med stöd av skogsvårdslagen.

Framöver kan det också bli en översyn av skogsvårdslagen med syfte att skärpa miljökraven. Ett direktiv till utredningen väntas i höst.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Nytt forskningsbegrepp ska få människor att se naturens värde

Genom att prata om ”naturens bidrag till människor” istället för ekosystemtjänster, kan naturens värde för människan ses ur ett mer komplett perspektiv. Det föreslår trettio internationella experter kopplade till FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, IPBES.