nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Det vanligaste skälet till beslut om förelägganden eller förbud enligt skogsvårdslagen är att förhindra körskador i samband med avvekning. Nummer två handlar om att förhindra skador i hänsynskrävande biotoper.
Det vanligaste skälet till beslut om förelägganden eller förbud enligt skogsvårdslagen är att förhindra körskador i samband med avvekning. Nummer två handlar om att förhindra skador i hänsynskrävande biotoper. FOTO: Michael Ekstrand

Skogsstyrelsen skärper miljötillsynen

Antalet förelägganden vid skogsavverkning har ökat markant under de senaste fyra åren. Syftet är att det ska bli tydligare hur skogsvårdslagen bör tolkas.

  • Annons 1

Sedan 2011 har Skogsstyrelsen haft en tydlig strategi i att tydliggöra vad skogsvårdslagen säger när det gäller hur man ska ta hänsyn till natur- och kulturmiljövärden vid exempelvis avverkningar. 2014 fattade Skogsstyrelsen 212 beslut om förelägganden jämfört med 158 stycken 2013. 2011 fattades endast 29 beslut.

– Målet med den skärpta tillsynen är att det ska bli tydligare hur skogsvårdslagen ska tolkas och därmed enklare för skogsägare att veta hur de ska agera vid avverkningar och andra skogliga åtgärder, säger Mikael Noren, t.f. chef för tillsynsenheten på Skogsstyrelsen.

Även antalet vägledningar om miljöhänsyn hade 2014 ökat med nästan 50 procent jämfört med 2013. En vägledning utgör Skogsstyrelsens bedömning av vilka krav som kan ställas med stöd av skogsvårdslagen.

Framöver kan det också bli en översyn av skogsvårdslagen med syfte att skärpa miljökraven. Ett direktiv till utredningen väntas i höst.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.