nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Skogen kan vara räddningen

Imorgon firas FN:s Världsvattendag. År 2025 kommer 1,8 miljarder människor att bo i områden med allvarlig vattenbrist. Här har skogen en viktig uppgift.

  • Annons 1

Skogar fångar upp och lagrar vatten och de kan spela en viktig roll i att tillhandahålla rent vatten. Skogar och träd bidrar även till att reducera vattenrelaterade risker såsom jordskred, lokala översvämningar och torka.

Hoten om vattenbristen har fått det internationella samarbetsorganet Collaborative Partnership on Forests att uppmana länder att fokusera mer på skogsskydd och skogsförvaltning för tillhandahållandet av rent vatten.

– Skogarna är en del av länders naturliga infrastruktur och en viktig del i vattnets kretslopp, säger Eduardo Rojas-Briales, biträdande generaldirektör för skogsavdelning FAO, FN:s organisation för jordbruk och livsmedel. De minskar effekterna av översvämningar, motverkar jorderosion, reglerar grundvattennivån och säkerställer en vattentillgång av hög kvalitet för människor, industri och jordbruk.

Uppmärksamma samband

Genom välgenomtänkt skogsplanering och skogsförvaltning som exempelvis plantering av lämpliga trädarter kan man påverka och minska mängden vatten som tas upp av skogen. Men fortfarande är sambandet mellan skogen och vattentillgången inte helt känd. Det vill FAO nu ändra på.

– Vatten- och skogsförvaltning hänger nära samman och kräver innovativa lösningar som tar hänsyn till detta faktum, säger Jan McAlpine, chef för sekretariatet för FN:s skogsforum.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.