nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Enligt Skatteverket finns det risk för skattefel när allt fler får en inkomst inom delningsekonomin. Ett stort ansvar ligger på  privatpersoner som måste göra rätt när de deklarerar.
Enligt Skatteverket finns det risk för skattefel när allt fler får en inkomst inom delningsekonomin. Ett stort ansvar ligger på privatpersoner som måste göra rätt när de deklarerar. FOTO: Jeanette Andersson

Skatteutmaningar i delningsekonomins fotspår

Digitaliseringen har gjort det möjligt att dela på varor och tjänster mellan privatpersoner på ett helt annat sätt än tidigare. Effektivt ur ett resursperspektiv, men när marknaden exploderar finns det en del oklarheter att reda ut. Enligt Skatteverket ligger ett stort ansvar på privatpersoner som måste göra rätt när de deklarerar.

  • Annons 1

Digitaliseringen i kombination med den ekonomiska krisen i Sydeuropa och Usa har inneburit att delandet mellan privatpersoner tagit fart på allvar. Själva essensen i delningsekonomin är att få tillgång utan att behöva äga genom att man delar resurser som har låg nyttjande grad antingen gratis eller mot en slant i utbyte. Det handlar om tjänster som underlättar delande av bilar, bostäder, verktyg och andra prylar. Även inom näringslivet ökar intresset bland både entreprenörer och riskkapitalister.

Risk för skattefel

Skatteverket har precis genomfört en kartläggning som analyserar hur delningsekonomin påverkar skattesystemet. Här konstaterar man att det finns risk för skattefel eftersom del flesta transaktioner inom delningsekonomin kräver att privatpersoner själva uppger sina inkomster i deklarationen.

– Brist på kontrolluppgifter påverkar vår kontroll och gör att risken för skattefel ökar. Finns bolagen bakom plattformen utomlands kan det ytterligare försvåra möjligheten för Skatteverket att hämta in rätt uppgifter, säger Rebecca Filis, verksamhetsutvecklare på Skatteverket och ansvarig för rapporten som är den första av två.

I oktober ska Skatteverket redovisa nästa rapport. Fram till dess ska de ha genomfört flera kontroller för att ta reda på om det föreligger fel och fusk, eller inte.

Stort ansvar på privatpersoner

Enligt Skatteverket gör dagens regler att privatpersoner nästan får samma ansvar att redovisa skatter och avgifter som enskilda näringsidkare. En privatperson kan exempelvis under vissa omständigheter bli skyldig att redovisa moms och hålla bokföring, även om verksamheten i sig inte uppfyller kraven för näringsverksamhet.

I rapporten lyfter man därför fram flera åtgärder som bidrar till att underlätta för medborgare och företagare att göra rätt.

– Vi vill bland annat skapa möjlighet för bolagen bakom plattformarna att elektroniskt överföra kontrolluppgifter, oavsett om bolagen är utländska eller svenska. Av den anledningen har myndigheten också påbörjat en dialog med aktörer inom delningsekonomin, säger Rebecca Filis.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet!

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.

Filippa K mest hållbara butikskedja

Filippa K är årets mest hållbara butikskedja enligt Retail Awards 2017.
Sedan en ny hållbarhetsstrategi sjösattes 2012 har Filippa K drivit ett medvetet och engagerat hållbarhetsarbete med kvalitetssäkring i alla led, skriver juryn i sin motivering.

Så kan hållbarhetsarbetet förenklas för mindre företag

Att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor blir allt viktigare. Men hur ska man hinna med som litet företag?
Hanna Cederqvist, ansvarig för företagarorganisationen Företagarnas hållbarhetsprojekt har tipsen som hjälper småföretagen på traven.