nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Egen el kan bli dålig affär

Utgångspunkten för nettodebiteringsutredningens arbete var att göra det enkelt och ekonomiskt för privatpersoner att producera sin egen el. Nu kan förslaget som ska klubbas igenom i dagarna göra det till en mycket sämre affär att sälja överskottsel på marknaden.

Kjell Jansson, vd för Svensk Energi.
  • Annons 1

Mikroproduktion av förnybar el är ett sätt att få fart på den svenska marknaden för förnybar energi i småskaligt format. Därför har man under en tid diskuterat förmånliga skatteregler som ska underlätta för privatpersoner som vill sätta upp solceller på taket eller installera en egen vindsnurra, med syfte att i första hand att täcka sitt eget energibehov och i andra hand för att kunna sälja sin överskottsel.

Utredningen Beskattning av mikroproducerad el m.m. (SOU 2013:46) som kom i juni 2013 handlade om hur detta skulle kunna lösas i praktiken och vilka skattetekniska regler som isåfall skulle gälla.

I första skedet diskuterades en nettodebitering, men momsreglerna satte hinder i vägen för detta. Slutsatserna blev därför ett förslag där mikroproducenter istället skulle få en skattereduktion.

Stort frågetecken

Under de kommande veckorna ska nu riksdagen ta ställning till det förslag som är effekt av utredningen. Men om det verkligen blir ett incitament för privatpersoner att producera sin egen el är högst oklart. Propositionen saknar delar av utredarnas förslag vilket leder till frågor om hur de befintliga skattereglerna ska tolkas. Det tar man nämligen inte ställning till i propositionen. Det kommer Skatteverket troligen att avgöra först efter att förslaget gått igenom.

En avgörande fråga är om mikroproducenten ska räknas som näringsidkare eller om elproduktionen ska betecknas som en skattemässig hobbyverksamhet. Beroende på definitionen rör det sig om helt olika skatteeffekter. Räknas det som att personen bedriver en näringsverksamhet kan man bli både skatteskyldig för den el man säljer vidare på nätet. Man skulle också kunna bli skyldig att betala energiskatt på den egenproducerade el som man själv använt.

– Vi är många som vill ha besked. Om jag sätter upp solceller på taket, vad får det för effekt på min totala ekonomi? Jag hade hoppats att detta skulle redas ut i propositionen. Det är olyckligt att en myndighet som Skatteverket ska bestämma detta utifrån allmänna skatteregler istället för att riksdag och regering tar beslutet, säger Kjell Jansson, vd för Svensk Energi.

Här hittar du propositionen Beskattning av mikroproducerad el m.m. (SOU 2013:46)

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Nobelpristagare anser att klimatmötet ska avbrytas

Båda Nobelpristagarna i ekonomi anser att det viktigaste för klimatet är att sätta igång med åtgärder som leder framåt. Nu. Handlingsförlamningen är det största problemet. Paul Romer anser att en bra start är att något större land fattar beslut om koldioxidskatt. William Nordhaus rekommenderar att klimatmötet i Katowice ajourneras och att en mindre grupp diskuterar sig fram till vilka mekanismer som kan ge resultat.