nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Skanska skärper kemikaliekrav

  • Annons 1

Skanska skärper sina krav på vilka kemikalier som får användas i verksamheten. De nya kraven bygger på ämnenas egenskaper till skillnad från tidigare då kraven utgick från en begränsad lista med farliga ämnen som skulle avvecklas. För att kontrollera att de produkter som köps in uppfyller kraven har Skanska byggt upp en Kemdatabas som innehåller information om 5000 kemiska produkter. I databasen kan man utläsa om ett ämne är förbjudet att använda, bör undvikas eller är ett bra miljöval.

Skanskas nya kemikaliekrav baserar sig på de kriterier som utvecklats inom ramen för det bransch gemensamma kemikalieprojektet Basta. De nya kraven börjar gälla från 1 januari 2005.

De produkter som används får inte innehålla ämnen, över kriterierna i angivna halter, som är Cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska, CMR, ozonnedbrytande, eller persistenta, bioackumulerande och toxiska, PBT. Produkter får inte heller innehålla bly, kvicksilver eller kadmium.

Bygg- och fastighetssektorn förbrukar uppskattningsvis tre miljoner ton kemiska ämnen årligen.

Etiketter:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.

  • Annonskod Huvudspalten 4