nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Skanska skärper kemikaliekrav

  • Annons 1

Skanska skärper sina krav på vilka kemikalier som får användas i verksamheten. De nya kraven bygger på ämnenas egenskaper till skillnad från tidigare då kraven utgick från en begränsad lista med farliga ämnen som skulle avvecklas. För att kontrollera att de produkter som köps in uppfyller kraven har Skanska byggt upp en Kemdatabas som innehåller information om 5000 kemiska produkter. I databasen kan man utläsa om ett ämne är förbjudet att använda, bör undvikas eller är ett bra miljöval.

Skanskas nya kemikaliekrav baserar sig på de kriterier som utvecklats inom ramen för det bransch gemensamma kemikalieprojektet Basta. De nya kraven börjar gälla från 1 januari 2005.

De produkter som används får inte innehålla ämnen, över kriterierna i angivna halter, som är Cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska, CMR, ozonnedbrytande, eller persistenta, bioackumulerande och toxiska, PBT. Produkter får inte heller innehålla bly, kvicksilver eller kadmium.

Bygg- och fastighetssektorn förbrukar uppskattningsvis tre miljoner ton kemiska ämnen årligen.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Falska flaggor av gula västar

krönika

Miljöpolitiken är sedan länge utsatt för allsköns anklagelser. Den leder till arbetslöshet och företagsflykt, den avfolkar bygder och slår mot låginkomsttagare. Medan argumenten för miljöpolitiska beslut sedan länge står klara gör dessa motargument att miljömål sällan nås. Och nu kommer nya invändningar, under de gula västarnas falska flagg.

Koldioxidskatt för företag – men inte för privatkonsumtion

Människor från Norden och Australien ser hellre att industrin miljöbeskattas, än deras egna inköp. Störst är stödet för koldioxidskatt mot fossilindustrin. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet.