nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Skånetvätt tog helhetsgrepp

När nya ISO 9000 kom såg Skånetvätt sin chans. Nu kunde de tre separata ledningssystemen för miljö, kvalitet och arbetsmiljö bakas ihop till ett enda. Bättre helhetssyn, vassare styrinstrument och mindre administration låg i plusskålen.

  • Annons 1

Skånetvätt i Kristianstad tar emot patient-, personal- och operationstextilier samt infekterat gods från i stort sett hela Skåne. Det är stora mängder tvätt som ska hanteras dagligen. Idag jobbar de med ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, men så har det inte alltid sett ut. Innan 1998 hade tvätteriet inget ledningssystem överhuvudtaget.

– Tvätteriet fungerade, men vi hade ingen riktig struktur på arbetet. Det var ingen ordning och reda och eftersom vi inte jobbade med mål och kvalitetssäkring hade vi heller ingen möjlighet att kontrollera och förbättra slutresultatet, minns Kaj Nordkvist, kvalitetschef på Skånetvätt.

Tre blev ett

Han berättar att de då beslutade att införa ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9002. Eftersom företaget hanterar mycket kemikalier och bedriver en tillståndspliktig verksamhet var det inte långt till nästa steg, att även certifiera verksamheten enligt ISO 14001. Därefter infördes ledningssystemet för arbetsmiljö OHSAS 18001 inkluderat AFS 2001:1.

2001 stod Skånetvätt alltså med tre separata ledningssystem i drift. När det blev dags att göra om kvalitetssystemet enligt den nya ISO 9000-standarden såg Kaj Nordkvist chansen att bygga om systemet så att alla delar ingick i samma ledningssystem.

– Den största vinsten är att man får en bättre överblick. Dessutom är det mycket färre dokument som ska hanteras, konstaterar Kaj Nordkvist och förklarar att ledningsystemet blir tydligare både mot personal och kunder.

Viktigt styrinstrument

– Ledningssystemet är det viktigaste vi har och för oss är det därför nödvändigt att systemet lever i verksamheten, förklarar han.

Ledningssystemet består idag av en huvudmanual som omfattar de övergripande styrdokumenten för organisation, dokumentationskrav, ledningsfunktioner samt revision och utbildning. De dokument som är specifika för de olika områdena finns samlade i intruktionsböcker för miljö, kvalitet respektive arbetsmiljö. Kaj Nordkvist förklarar att Skånevätt ännu inte har ett datoriserat intranät, mycket av dokumentationen finns i pappersform. Att jobba med ett integrerat ledningssystem i stället för tre separata sparar därför mycket tid och arbete.

Inga större svårigheter

Resan från tre system till ett har inte bjudit på några större svårigheter, enligt Kaj Nordkvist. Det som däremot har varit den största utmaningen är revisionerna. Företaget är idag utsatta för totalt elva revisioner per år, både interna och externa.

– Många av de interna revisorer som ska granska oss sitter på specialkunskaper inom de olika områdena, förklarar han. Det har varit svårt att få revisorer som har kompetens på alla områden och kan granska oss utifrån ett integrerat perspektiv.

Samtidigt betonar han att revisionerna är mycket viktiga för att hålla igång arbetet med ledningssystemet.

– Revisionerna håller oss vakna, vi vet att vi blir kontrollerade. Avvikelsedokumenten och rapporterna är också nödvändiga för att vi hela tiden ska kunna förbättra oss, säger Kaj Nordkvist.

Fakta/Skånetvätt

Skånetvätt tar emot tvätt från hela Region Skåne, med undantag för de verksamheter som finns innanför Malmö stadsgräns. Totalt tar företaget emot, sorterar, tvättar, efterbehandlar, packar och levererar 17 500 kg tvätt per dag.

Företaget är certifierat enligt ISO 14001 (miljö), ISO 9001 (kvalitet), OHSAS 18001 (arbetsmiljö). Hösten 2003 certifierades det integrerade ledningssystemet som bygger på ISO 9000:2000 av Statens Provnings- och forskningsinstitut, SP.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4