nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Samarbetet har bland annat lett till att alla hotellen numera har varsin egen bikupa. På så vis bidrar de till en viktig ekosystemtjänst, samtidigt som honungen blir mjöd som säljs på hotellen.
Samarbetet har bland annat lett till att alla hotellen numera har varsin egen bikupa. På så vis bidrar de till en viktig ekosystemtjänst, samtidigt som honungen blir mjöd som säljs på hotellen.

Sigtunas hotell lade konkurrensen åt sidan

Sigtuna och Arlandas hotellnäring har lagt konkurrensen åt sidan. Genom att arbeta tillsammans för att minska koldioxidutsläppen från verksamheten har de nått mycket längre än vad de annars skulle ha gjort.

  • Annons 1

2009 bestämde sig besöksnäringen i Sigtuna för att lägga konkurrensen åt sidan och börja samarbeta för att minska sin klimatpåverkan. Tillsammans står de för cirka 700 000 övernattningar per år.

– Med det följer också ett ansvar, säger Camilla Zedendahl, vd för Destination Sigtuna och drivande i projektet.

Camilla Zedendahl, vd för Destination Sigtuna

Camilla Zedendahl, vd för Destination Sigtuna

Bara under 2013 minskade hotellnätverket sina koldioxidutsläpp med 11 procent, detta trots att beläggningen samtidigt ökade med 93 000 övernattningar. Det hade de inte klarat av på egen hand.

– Tillsammans har vi en massa kompetens inom olika områden och på så vis kan vi inspirera och hjälpa varandra, det är häftigt, säger Camilla Zedendahl.

Hotellen har bland annat samarbetat i ett projekt för att öka tillgängligheten till laddstolpar i området.

Hotellen har bland annat samarbetat i ett projekt för att öka tillgängligheten till laddstolpar i området.

Tillsammans har de 14 hotellen arbetat med energieffektiviseringar och de hjälps åt med kontroll av leverantörskedjor. De har också satt upp laddstolpar så att man numera kan ladda elbilen på alla hotellen i området.

Träffas regelbundet

Hotelldirektörerna som har mandat att fatta beslut träffas varannan månad för att diskutera utmaningar och hur de gemensamt kan lösa dessa. En grupp förbereder mötena så att det ska gå att fatta beslut på ett väl förankrat underlag.

– Det är viktigt att det finns en struktur och en kontinuitet så att det är lätt att agera. Det ska vara nära mellan beslut och handling, säger Camilla Zedendahl.

Nätverket och samarbetet bygger på förtroende och frivillighet. Att skapa ett förtroende i gruppen har varit absolut nödvändigt för att det ska fungera. För att göra detta har man bland annat använt sig av fem ledord som arbetet utgår ifrån, tre av dem är långsiktighet, öppenhet, generositet, idéburet och värdeskapande.

Under hösten har palmolja varit uppe på bordet och hotellen har börjat fasa ut ocertifierad palmolja ur menyerna. För att sprida kunskap om vilka livsmedel som innehåller palmolja har de startat en palmoljeblogg som både allmänhet och kollegor runt om i Sverige kan använda sig av och fylla på kunskap i.

– När vi som hotell tog steget att fasa ut ocertifierad palmolja bestämde sig kommunen för att bli första kommun att ta bort det ur upphandlingen, så arbetet ger ringar på vattnet, konstaterar Camilla Zedendahl.

Att lägga konkurrensen åt sidan för att tillsammans arbeta på ett klokare sätt har varit effektivt.

– Att dela kunskap och att vara generös tror jag är det enda sättet att nå framgång när det gäller hållbarhet, säger Camilla Zedendahl.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Så mår våra hav

I Ocean State Report behandlas tillståndet i våra hav. Åttio forskare ligger bakom rapporten som framöver ska komma en gång per år.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.