nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Sex projekt för att rena avloppsvatten får dela på tio miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten.
Sex projekt för att rena avloppsvatten får dela på tio miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten.

Sex får dela på tio miljoner

Avancerad avloppsrening är en stor utmaning för svenska reningsverk. Nu får sex olika projekt finansiering för att testa och utveckla nya tekniker.

  • Annons 1

De tio miljonerna ingår i regeringens fyraåriga satsning på bättre och mer avancerad rening av avloppsvatten. Miljöfarliga ämnen hamnar i reningsverken oftast som en följd av hushållens användning av exempelvis textilier, elektronik, läkemedel samt kosmetiska- och hygieniska produkter. Men även industriutsläpp och avrinning via dagvatten bidrar.

Totalt fick HaV in tolv ansökningar. De projekt som valts ut rör både större och mindre reningsanläggningar. De inriktar sig också på olika tekniker, dels genom att använda aktivt kol som binder läkemedel ur vattnet, dels genom att använda ozon där föroreningar bryts ned genom kraftig kemisk oxidation.

– Vi hoppas att de olika projekten ska kunna komma igång så snart som möjligt. Dagens reningsverk är inte konstruerade för att rena avloppsvattnet från läkemedelrester och andra miljöfarliga ämnen. Därmed kan dessa föroreningar också spridas till våra vattenmiljöer via kommunala reningsverk, säger Margareta Lundin Unger, utredare på enheten för miljöprövning och miljötillsyn på HaV.

Dessa projekt får pengar:

  • JTI – Institutet för jordbruks och miljöteknik Uppsala, Läkemedel och organiska miljöföroreningar i kretsloppet, 650 000 kronor.
  • Högskolan Kristianstad, Fullskalig Rening Av Mikroföroreningar – FRAM 591 300 kronor.
  • Tekniska Verken i Linköping AB, Pilotanläggning för ozonoxidation av läkemedelsrester i avloppsvatten, Nykvarns reningsverk, 1 200 000 kronor.
  • Svenska Miljöinstitutet, IVL, Systemförslag för rening av läkemedelsrester och andra prioriterade svårnedbrytbara ämnen, 2 129 090 kronor.
  • Sweco Environment AB, Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten, 2 947 360 kronor.
  • Umeå universitet, Utvärdering av avancerad rening av avloppsvatten i fullskala, Knivsta reningsverk, 2 482 250 kronor.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.