nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Den nya taxiutredningen riktar sig bland annat till det kalifornienbaserade it-företaget, Uber, som erbjuder en nätbaserad tjänst för taxiresor och samåkningsresor. FOTO: Volvo Cars

Samåkningstjänster regleras hårdare

Taxitjänsten Uberpop och andra taxiliknande delningstjänster kommer att tvingas ha både taxameter och vara anslutna till taxibolagens beställningscentraler. Det förslaget ligger nu på regeringens bord.

  • Annons 1

I juli 2015 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att se över de regler som finns för samåkning mellan privatpersoner. I uppdraget ingick även att utreda och eventuellt lämna förslag till nya regler på taxiområdet.

På onsdagen lämnade utredningen över betänkandet Taxi och samåkning – i dag, i morgon och i övermorgon, SOU 2016:86.

Idag finns ingen definition av ”samåkning” i svensk lagstiftning. Traditionellt sett är samåkning ett sätt att resa effektivare och spara pengar, men begreppet har under senare år även använts för att beskriva taxitjänster som bedrivs med vinstsyfte. Utredningen förespråkar en definition av samåkning som inte bedrivs med vinstsyfte.

Taxiliknande tjänster

Begreppet ”taxiliknande tjänster” används idag för att beskriva transporttjänster, som ännu inte har något vedertaget begrepp vare sig i Sverige eller utomlands. Två kända exempel är amerikanska Uberpop och Heetch. De innebär att privatpersoner kör personer i sina privata bilar mot betalning och körningarna förmedlas genom digitala plattformar.

Körningarna sker utan taxitrafiktillstånd och taxiförarlegitimation. Utredningen föreslår att dagens möjligheter att få dispens från taxameterkravet tas bort. Den föreslår också att det ska införas en ny slags kontrollutrustning för taxifordon, och att de som har den inte ska behöva ha taxameter.

Om en alternativ kontrollutrustning tillåts behövs även bestämmel- ser om hur nödvändig kontrollinformation för Skatteverket, polis- män och bilinspektörer ska samlas in och lagras, skriver utredningen.

Bilarna kommer också att behöva vara anslutna till en tillståndspliktig beställningscentral för taxitrafik. 

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

”Inför lagkrav för företag att respektera mänskliga rättigheter”

Vi har på uppdrag av Statskontoret utvärderat hur svensk lag lever upp till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vår utredning visar att det finns en rad brister. Bland annat överordnas företagens vinstintresse mänskliga rättigheter, företag hålls ytterst sällan juridiskt ansvariga och kränkningar som sker utomlands prövas ytterst sällan i Sverige, skriver tre jurister som varit involverade i arbetet.

  • Annonskod Huvudspalten 4