nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Den nya taxiutredningen riktar sig bland annat till det kalifornienbaserade it-företaget, Uber, som erbjuder en nätbaserad tjänst för taxiresor och samåkningsresor.
Den nya taxiutredningen riktar sig bland annat till det kalifornienbaserade it-företaget, Uber, som erbjuder en nätbaserad tjänst för taxiresor och samåkningsresor. FOTO: Volvo Cars

Samåkningstjänster regleras hårdare

Taxitjänsten Uberpop och andra taxiliknande delningstjänster kommer att tvingas ha både taxameter och vara anslutna till taxibolagens beställningscentraler. Det förslaget ligger nu på regeringens bord.

  • Annons 1

I juli 2015 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att se över de regler som finns för samåkning mellan privatpersoner. I uppdraget ingick även att utreda och eventuellt lämna förslag till nya regler på taxiområdet.

På onsdagen lämnade utredningen över betänkandet Taxi och samåkning – i dag, i morgon och i övermorgon, SOU 2016:86.

Idag finns ingen definition av ”samåkning” i svensk lagstiftning. Traditionellt sett är samåkning ett sätt att resa effektivare och spara pengar, men begreppet har under senare år även använts för att beskriva taxitjänster som bedrivs med vinstsyfte. Utredningen förespråkar en definition av samåkning som inte bedrivs med vinstsyfte.

Taxiliknande tjänster

Begreppet ”taxiliknande tjänster” används idag för att beskriva transporttjänster, som ännu inte har något vedertaget begrepp vare sig i Sverige eller utomlands. Två kända exempel är amerikanska Uberpop och Heetch. De innebär att privatpersoner kör personer i sina privata bilar mot betalning och körningarna förmedlas genom digitala plattformar.

Körningarna sker utan taxitrafiktillstånd och taxiförarlegitimation. Utredningen föreslår att dagens möjligheter att få dispens från taxameterkravet tas bort. Den föreslår också att det ska införas en ny slags kontrollutrustning för taxifordon, och att de som har den inte ska behöva ha taxameter.

Om en alternativ kontrollutrustning tillåts behövs även bestämmel- ser om hur nödvändig kontrollinformation för Skatteverket, polis- män och bilinspektörer ska samlas in och lagras, skriver utredningen.

Bilarna kommer också att behöva vara anslutna till en tillståndspliktig beställningscentral för taxitrafik. 

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet!

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.

Filippa K mest hållbara butikskedja

Filippa K är årets mest hållbara butikskedja enligt Retail Awards 2017.
Sedan en ny hållbarhetsstrategi sjösattes 2012 har Filippa K drivit ett medvetet och engagerat hållbarhetsarbete med kvalitetssäkring i alla led, skriver juryn i sin motivering.

Så kan hållbarhetsarbetet förenklas för mindre företag

Att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor blir allt viktigare. Men hur ska man hinna med som litet företag?
Hanna Cederqvist, ansvarig för företagarorganisationen Företagarnas hållbarhetsprojekt har tipsen som hjälper småföretagen på traven.