nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Så ska Sverige få mer solel

Bättre information är en av nycklarna för att solelsproduktionen ska ta fart i Sverige. Det menar Energimyndigheten som bland annat vill ta fram en nationell solkarta.

38896_solpanel1
  • Annons 1

Energimyndigheten arbetar just nu med ett ett regeringsuppdrag där de ska ge förslag på hur produktionen av solel ska få fart i Sverige. Målet är att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi och att solelen ska öka. Slutrapporten kommer den 17 oktober men i veckan lämnades en delrapport till regeringen. Här kommer Energimyndigheten med några konkreta förslag som i den närmaste framtiden kan underlätta för solcellsinvesterare:

 

  • För att veta om ett tak lönar sig för solceller behövs en nationell solkarta. Solkartan ska kunna användas som verktyg för den som vill räkna på en solanläggnings potentiella elproduktion.
  • All information som en producent behöver ha kring solel ska samlas på samma ställe. Idag är informationen svår att överblicka eftersom flera myndigheter är inblandade i området. Energimyndigheten vill ha en liknande plattform som den som redan finns kring vindenergi.
  • Energimyndigheten bör få ett längre uppdrag att genomföra informationsinsatser för att främja utvecklingen av produktion av solel. Det bör påbörjas under 2017.
  • Underlätta för solcellsinstallatörer att certifiera sig. Fler behöver utbildas och därför föreslår Energimyndigheten att utbildningen subventioneras initialt. När det finns fler certifierade solcellsinstallatörer reduceras risken för bristfälligt genomförda installationer.
  •  Kunskapsnivån om solcellsinstallationer behöver förbättras bland byggherrar, byggkonsulter och energikonsulter. Det kan exempelvis ske genom samarbete och erfarenhetsutbyten. Energimyndigheten föreslår ett branschöverskridande program för detta.
  •  Investeringsstödet för villor bör fasas ut. Villaägare bör istället använda ROT-avdraget för installation av solel.

Här hittar du rapporten

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Så mår våra hav

I Ocean State Report behandlas tillståndet i våra hav. Åttio forskare ligger bakom rapporten som framöver ska komma en gång per år.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.