nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Så ska möbelindustrin ta mer ansvar

Den europeiska möbelindustrins branschorganisationer ska höja sin kompetens inom vad de kallar för ekologisk möbelproduktion. Aktörerna behöver möta den ökande efterfrågan bland konsumenter.

  • Annons 1

SD-Ecofurniture, så heter det nya initiativet som ska göra möbelindustrin mindre miljöbelastande. Projektet syftar till att öka kunskapen om ekologisk möbelproduktion genom utbyte och dokumentation av kunskaper om standarder, forskning, innovation, produktion, marknadsföring och yrkesutbildning. Initiativet har tagits av branschorganisationer i Frankrike, Rumänen och Spanien men även flera svenska företag är med.

– Det är viktigt att vi är väl förberedda, för att möbelbranschen effektivt ska kunna möta utmaningen inom en ekologisk och socialt hållbara möbelproduktion. Den franska regeringen planerar bland annat nya lagar som innebär miljöskatter och obligatorisk miljömärkning av möbler. Regeringen arbetar också för att dessa krav ska erkännas på EU-nivå, säger Marie-Lise Roux, forsknings- och utvecklingschef för möbler på franska FCBA.

Sök pengar

Anledningen till att projektet drar igång just nu är också att ökad efterfrågan bland konsumenter och därmed behov av högre miljökompetens inom industrin.

Projektet Ecofurniture har även fått finansiellt stöd från EU:s program för europeisk yrkesutbildning och projektets svenska del leds av konsultföretaget Amledo & Co som svarar på frågor från företag och hjälper till med ansökningar av projektmedel.

I Sverige har Svanen-märkningen specifika krav på möbler, kriterier som är ute på remiss i skrivande stund och som ska uppdateras framöver.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.