nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Så ska återvinningen av bildelar förbättras

Enkla tekniska förändringar är allt som krävs för att öka återvinningsgraden för skrotade bilar. Det visar en studie från IVL Svenska Miljöinstitutet.

  • Annons 1

Bilindustrin och återvinningsbranschen har gett IVL Svenska Miljöinstitutet i uppdrag att utreda hur återvinningsgraden kan öka för uttjänta bilar. I studien har institutet tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Chalmers industriteknik sett över demontering och återvinning och föreslår nu en rad förbättringar för den svenska marknaden.

– En viktig slutsats är att det redan idag finns enkla tekniska förändringar i demonteringen som skulle öka återvinningsgraden, som till exempel att demontera kopparrika delar som till exempel startmotorer och kablage, säger Carl Jensen vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Studien visar att återvinning av metalliska och icke-metalliska material kan öka och att kvaliteten på järn- och stålfraktioner kan förbättras vid fragmentering och efterföljande sortering. När det gäller demontering av plaster kommer studien fram till att ekonomiska incitament idag saknas för att demontera bilen mer än vad lagen kräver.

– Det är svårt att nå lönsamhet för ökad demontering av plast med rådande betalningsmodeller och marknadspriser på återvunnen plast. Idag är intäkten för återvunnen plast förhållandevis låg, samtidigt som kostnaden för att demontera plasten är förhållandevis hög. Detta gör det svårt att få en ekonomisk drivkraft för en mer utförlig demontering även om detta är att föredra ur miljösynpunkt, säger Carl Jensen.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.