nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Så mycket energi behövs för att upprätthålla Sveriges konsumtion

Energimyndigheten har tagit fram en ny metod för att beräkna all energi som behövs för att upprätthålla Sveriges konsumtion. Metoden bygger på en stor databas om hur produktion, handel och energianvändning ser ut i världen.

  • Annons 1

Det vanligaste sättet att redovisa energianvändningen i Sverige är att utgå från åtgången i den svenska produktionen. Den nya metoden som SCB har tagit fram åt Energimyndigheten, handlar om indikatorer på konsumtionsbaserad energianvändning, eller så kallat energiavtryck. Metoden liknar livscykelsanalyser, LCA, men man tittar på sektorer i stället för på specifika produkter. Metoden beskriver energin som behövs i världens produktionskedja för att upprätthålla Sveriges konsumtion, oavsett produktionsland och omfattar produktion, handel och energianvändning.

Mätningarna visar att Sveriges energianvändning år 2008 var lika stor utifrån ett konsumtionsperspektiv som utifrån ett produktionsperspektiv: cirka 67 MWh per capita i termer av primär energi. Det beror bland annat på att Sverige importerar från länder som har en högre andel fossila bränslen i sin produktion, 86 procent jämfört med den svenska andelen på 37 procent.

 

Taggar:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Så mår våra hav

I Ocean State Report behandlas tillståndet i våra hav. Åttio forskare ligger bakom rapporten som framöver ska komma en gång per år.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.