nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Så mycket energi behövs för att upprätthålla Sveriges konsumtion

Energimyndigheten har tagit fram en ny metod för att beräkna all energi som behövs för att upprätthålla Sveriges konsumtion. Metoden bygger på en stor databas om hur produktion, handel och energianvändning ser ut i världen.

  • Annons 1

Det vanligaste sättet att redovisa energianvändningen i Sverige är att utgå från åtgången i den svenska produktionen. Den nya metoden som SCB har tagit fram åt Energimyndigheten, handlar om indikatorer på konsumtionsbaserad energianvändning, eller så kallat energiavtryck. Metoden liknar livscykelsanalyser, LCA, men man tittar på sektorer i stället för på specifika produkter. Metoden beskriver energin som behövs i världens produktionskedja för att upprätthålla Sveriges konsumtion, oavsett produktionsland och omfattar produktion, handel och energianvändning.

Mätningarna visar att Sveriges energianvändning år 2008 var lika stor utifrån ett konsumtionsperspektiv som utifrån ett produktionsperspektiv: cirka 67 MWh per capita i termer av primär energi. Det beror bland annat på att Sverige importerar från länder som har en högre andel fossila bränslen i sin produktion, 86 procent jämfört med den svenska andelen på 37 procent.

 

Taggar:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

”Inför lagkrav för företag att respektera mänskliga rättigheter”

Vi har på uppdrag av Statskontoret utvärderat hur svensk lag lever upp till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vår utredning visar att det finns en rad brister. Bland annat överordnas företagens vinstintresse mänskliga rättigheter, företag hålls ytterst sällan juridiskt ansvariga och kränkningar som sker utomlands prövas ytterst sällan i Sverige, skriver tre jurister som varit involverade i arbetet.

  • Annonskod Huvudspalten 4