nr-logo

Hållbarhet i praktiken

fossilfrihet
Svenskt Näringsliv menar att det krävs biobränslen från jordbruket samt att det är marknaden som ska avgöra var bioråvaran används. FOTO: Pixabay

Så mycket el och biobränsle krävs för fossilfrihet

37 TWh el och 75 TWh bioenergi. Så mycket skulle efterfrågan öka om alla näringslivets färdplaner för fossilfrihet genomförs, enligt en rapport beställd av Svenskt Näringsliv. Men vissa faktorer saknas i uträkningen.

  • Annons 1

Ända sedan de första färdplanerna för ett fossilfritt Sverige sammanställdes har den stora frågan varit hur mycket biobränsle och el de kräver för att kunna genomföras, sammantaget.

Nu har Sweco på uppdrag av Svenskt Näringsliv gått igenom samtliga rapporter och sammanställt resultatet av branschernas färdplaner. Enligt rapporten ska behovet av biobränsle öka med sammanlagt 75 TWh, vilket är en ökning med 86 procent mot 2016.

Oroande siffror

Svante Axlesson, Fossilfritt Sverige, kommenterar siffran för Miljö & Utveckling:

– Det låter mycket och är den siffran jag oroar mig mest för. Skog och jordbruk räcker inte till allt, men det gäller att komma ihåg att detta är en uppskattning av efterfrågan. När utbudet läggs till skapas priser som sannolikt minskar efterfrågan, säger han. 

Elbehovet skulle enligt rapporten öka med 37 TWh eller 30 procent.

– Mängden el är jag inte primärt orolig för utan det gäller utveckla marknadsmekanismer så att effekttopparna hyvlas bort. Det bli en utmaning, men det ser ut att klaras av. Även inom detta område kommer prismekanismen att dämpa den uppskattade efterfrågan, säger Svante Axelsson.

Klimatneutral elförsörjning – ett måste

Svenskt Näringsliv har publicerat en rad egna slutsatser av rapporten på sin hemsida. Bland annat att elsystemet måste utvecklas utifrån behovet, att elförsörjningen måste vara klimatneutral och att totalkostnaden för el måste vara ”långsiktigt konkurrenskraftig”.

Inom området bioenergi skriver Svenskt Näringsliv bland annat att tillgången på råvaror är central och att det krävs biobränslen från jordbruket samt att det är marknaden som ska avgöra var bioråvaran används.

Olika underlag för olika branscher

Att efterfrågan på el och biobränsle kommer att öka står klart, och i och med rapporten finns det siffror som indikerar storleksordningen. Men det underlag som använts för att ta fram rapporten är branschernas egna färdplaner och i fallet transporter även en statlig utredning. Det innebär att underlaget ser olika ut för olika branscher. Det gäller till exempel frågan om energieffektivisering.

– Alla har vägt in energieffektivisering men alla har inte kvantifierat den. Men till exempel cementindustrin är väldigt noggrann, berättar Emma Wiesner, Sweco, som arbetat med rapporten.

Det innebär att de energieffektiviseringar som tas med i rapporten är de som kvantifierats av respektive bransch, och att för vissa branscher finns ingen effektivisering alls med. För transportsektorn lutar sig rapporten mot en statlig utredning, Fossilfrihet på väg, från 2013, där det finns scenarior för energieffektivisering.

Inget tillväxtutrymme

En annan fråga rör tillväxten.

– Vi har räknat på 2016-års produktion, utom för transportsektorn där vi använder den statliga utredningen som underlag. Så förutom för transport finns det inget tillväxtutrymme, säger Emma Wiesner.

Svante Axelsson är inte bekymrad över detta.

– Historiskt sett har vi systematiskt överskattat behov av energi i relation till BNP. Så effektivisering, digitalisering och andra moderna lösningar kompenserar sannolikt för den ökade produktionsvolymen, säger han. 

Rapporten blir en nystart

Emma Wiesner ser rapporten som en start, något att utgå ifrån, snarare än ett färdigt svar.

– Det är ändå en grund att stå på, och det är slående att vi har så många branscher som tagit fram färdplaner. VI har kommit långt i Sverige, säger hon.

Om alla åtgärder i färdplanerna genomförs, beräknas utsläppen av koldioxid minska med 89 procent av de totala utsläppen i industri och transportsektorn, enligt rapporten.

Läs hela rapporten här.

Läs mer: Guide: Framtidens bränslen

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Kemikalieinspektionen försvarar beslut om bekämpningsmedel

Myndigheten försvarar det kritiserade beslutet om att tillåta växtskyddsmedlet Gaucho i sockerbetsodlingar. Dispensen för medlet som innehåller neonikotinoider gäller i fyra månader under våren 2019 och kan skada bin.

  • Annonskod Huvudspalten 4