nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Så kan plaståtervinningen förbättras

Varje år slängs 700 000 ton plast som osorterat avfall i Norden. Tre nya rapporter från Nordiska ministerrådet visar hur plaståtervinningen kan förbättras.

  • Annons 1

I rapporterna beskrivs metoder för att förbättra insamlingen, sorteringen och återvinningen av plastavfall i de nordiska länderna. För att lyckas krävs ett brett engagemang från hela värdekedjan.

– Våra plastprodukter borde designas och produceras utan skadliga ämnen och med med hänsyn till återvinning. Vi bör också förbättra insamlingen och sorteringen samt stimulera marknaden för återvinningsmaterial, säger Sanna Due Sjöström, ordförande för Nordiska avfallsgruppen, ett organ under Nordiska ministerrådet.

Bättre sortering

Rapporten Collection and recycling of plastic waste presenterar de första stegen för att förbättra de nordiska systemen för insamling och återvinning. Rapporten fokuserar på tre avfallsströmmar: plastemballage, små plastföremål och skrymmande plastavfall.

Den andra rapporten, Guideline for plastic sorting at recycling centres, syftar till att stödja kommunala återvinningsstationer i att öka insamlingen av plastmaterial av bättre kvalitet. I dagsläget bränns 65 000 ton plast från de kommunala återvinningsstationer varje år. Rapporten listar och beskriver möjliga plastkategorier och ger rekommendationer för organisationen av insamling och sortering vid stationerna. Förbättrad sortering vid stationerna skulle bidra till en avsevärd ökning av plaståtervinningen, enligt rapporten.

Plast från elektronik

Den tredje rapporten, Plastic value chains – Case WEEE (Waste electric and electronic equipment), identifierar en avsevärd potential för ökad återvinning av plaster från elektroniskt avfall i Norden. Identifiering och avskiljning av farliga ämnen framhålls som en central fråga. Trots att det finns användbar återvinningsteknik tillgänglig, återvinns endast mindre än 30 procent av plastavfallet.

Rapporterna utgör en del av de nordiska statsministrarnas initiativ för grön tillväxt, ”Norden – ledande i grön tillväxt”. Ytterligare resultat presenteras i projektets slutrapporter i slutet av 2014.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Så mår våra hav

I Ocean State Report behandlas tillståndet i våra hav. Åttio forskare ligger bakom rapporten som framöver ska komma en gång per år.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.