nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Tre personer får på olika sätt ansvar för miljö- och hållbarhetsfrågor i Jean Claude Junckers drömkommission. FOTO: EU

Tre ansvarar för hållbarhet i nya EU-kommissionen

En maltes, en spanjor och en slovenska. Tre personer ansvarar för hållbarhetsfrågor ur olika perspektiv om Jean Claude Juncker får igenom sitt förslag.

  • Annons 1

Den klassiske miljökommissionären heter Karmenu Vella och han får också ansvar för havs- och fiskefrågor. Kommissionär för klimat och energi blir spanjoren Miguel Arias Cañete. Tanken med att slå ihop kommissionärsposterna när det gäller miljö och fiske samt klimat och energi är att tydligare koppla ihop områden som hänger samman under en ledare. Satsningar på att stärka förnybar energi hänger exempelvis ihop med klimat men också med en kostnadseffektiv framtida energiförsörjning.

En nyhet är att kommissionen kommer att vara organiserad kring sju vicepresidenter som alla ska leda och ansvara för olika projektteam. Tanken är att man genom att bygga projektgrupper som kan bestå av flera olika kommissionärer kommer bort från stuprörstänkanden och statiska strukturer. Konstellationerna i grupperna kan förändras utifrån vilka frågor som avhandlas. De sju ”superkommissionärerna” har även rätt att stoppa förslag, något som tidigare bara ordföranden kunde göra.

I förslaget finns bland annat en vicepresident för budget och HR,  jobb och tillväxt samt utrikespolitik och säkerhet. Vicepresident för den så kallade energiunionen blir Alenka Bratušek som är den kommissionär som mest troligast kommer att arbeta tätast tillsammans med klimat- och energikommissionären, samt miljö- och fiskerikommissionären.

I nästa steg ska EU-parlamentet ge sitt samtycke till var och en av de personer som Jean Claude Juncker valt ut i sitt team. Först efter detta är det helt klart hur gruppen kommer att se ut under kommande mandatperiod.

Här kan du läsa mer:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-523_en.htm?locale=en

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-984_en.htm

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

”Sverige kan bli det klimatmässiga föredöme som omvärlden behöver”

Mattias Goldmann om 73-punktsöverenskommelsen:

Förutsättningarna för att nå klimatmålen till år 2030 förbättras kraftigt med 73-punktsöverenskommelsen mellan socialdemokraterna, centerpartiet, liberalerna och miljöpartiet. Men de viktigaste punkterna behöver konkretiseras och utformas så att de ger maximal klimatnytta, skriver Mattias Goldmann, vd på tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet, i en debattartikel för Miljö & Utveckling.